treholt 680
treholt 680

Vil ikke ha ny Treholt-sak

Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å bringe Treholt-saken for retten på ny.

Statsadvokat Stein Vale overleverte torsdag påtalemyndighetens bemerkninger til Treholts gjenopptagelsesbegjæring til leder for Gjenopptagelseskommisjonen, Janne Kristiansen, skriver Aftenposten.no.

Foreligger ikke nye opplysninger

Ifølge nettstedet foreligger det ikke nye opplysninger som tilsier at saken må gjenopptas. Statsadvokaten mener at det heller ikke finnes "særlige grunner" eller "tungveiende hensyn" som ifølge loven kan føre til ny sak.

Arne Treholt, som i 1985 ble dømt til 20 års fengsel, har hele tiden hevdet sin uskyld. I 1988 og i 1992 forsøkte han å få saken gjenopptatt, men ved begge tilfellene avslo både lagmannsretten og Høyesteretts kjæremålsutvalg begjæringene.

Skrevet støttebrev

Ifølge Aftenposten.no har Treholts forsvarer Harald Stabell skrevet flere støttebrev til Gjenopptagelseskommisjonen, og det var som tilsvar på disse brevene statsadvokat Vale på vegne av påtalemyndigheten i morges overleverte bemerkningene til kommisjonens leder Janne Kristiansen.

Statsadvokaten avviste alle momentene Treholt mener taler for gjenopptagelse.

Det er ventet at kommisjonen vil bestemme om saken skal gjenopptas i løpet av året.