Tåke (Foto: Ellen Viste)
Tåke (Foto: Ellen Viste)

Med nesen i sky

Noen ganger er luften så fuktig at vi får skyer helt nede på bakken. Det er nettopp det tåke er - skyer i bakkehøyde.

Tåke (Foto: Ellen Viste)
Tåke (Foto: Ellen Viste)
Som alle andre skyer, er tåke en masse av luft der vanndampen i luften har kondensert til vanndråper. Vanligvis skjer dette fordi luften på en eller annen måte blir avkjølt. Bittesmå vanndråper henger i luften og reduserer sikten.

Dråpene dannes rundt aerosoler, pollen, støv og salt og samler seg i en sky. Selv om vi står med hodet i tåken, er de enkelte dråpene altfor små til at vi kan se dem med det blotte øye.

Vi har to hovedformer for tåke - strålingståke og adveksjonståke. Navnet forteller hvordan tåken oppstår. Tåken som ligger over landet på stille, kalde, klare høstmorgenener, er ofte strålingståke. Bakken blir avkjølt ved at varme stråles ut, og dermed blir også luften over kaldere. Da blir det fort dannet tåkedråper.

Adveksjonståke dannes når varm, fuktig luft trekkes - advekteres - inn over kaldere områder. Luften blir kaldere fordi bakken er kald, og damp blir til dråper, på samme måte som ved strålingståke. Havtåken er vanligvis adveksjonståke.