Ved solnedgang må solstrålene gjennom mye atmosfære og lyset spres slik at en observatør på bakken opplever sollyset som gul oransj til rødt. (Foto: Ellen Viste, © Ellen Viste)
Ved solnedgang må solstrålene gjennom mye atmosfære og lyset spres slik at en observatør på bakken opplever sollyset som gul oransj til rødt. (Foto: Ellen Viste, © Ellen Viste)

Trykk

På en mild sommerdag ved jordens overflate vil et luftmolekyl kollidere 10 milliarder ganger med andre luftmolekyler.

Luftmolekylene er i evig bevegelse og kolliderer – med hverandre, med bakken, med hus, med biler, med trær og med mennesker. Hver gang et luftmolekyl treffer deg, gir det deg et lite dytt. Kraften i disse dyttene, fordelt på det arealet som dyttes, er trykk.

Hvert sekund får du milliarder av slike dytt. Det atmosfæriske trykket – lufttrykket – er den kraften atmosfæren trykker på et areal av bakken med. Vi kan uttrykke det som vekten av luften som ligger over, fra bakken til yttergrensen av atmosfæren. Atmosfærisk trykk oppgis i millibar (mb) eller hektoPascal (hPa).