Strøm Erichsen680 (Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix)
Strøm Erichsen680 (Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix)

Kritiserte flytteplaner

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) måtte svare på kritikk mot manglende åpenhet i Stortinget onsdag.

- Hvordan kan Stortinget treffe de riktige beslutningene i spørsmålet om eventuell flytting av fellesoperativt hovedkvarter fra Stavanger til Bodø når kostandene ikke er fremlagt, spurte Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width under Stortingets spørretime onsdag.

Vil gi fullt innsyn
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen forsikret om at stortingsproposisjonen om langtidsplan for Forsvaret kommer senere denne måneden, og at denne vil gi de folkevalgte fullt innsyn.

- De kostandsoverslag som er kjent fra Forsvarsstudie 2007 er ute til ekstern kvalitetssikring. Dette vil bli grundig presentert for representantetene, sa forsvarsministeren.

Usikkerhet rundt NATO
Per Ove Width ba også forsvarsministeren redegjøre for hvordan Norges forhold til NATO vil påvirkes av en eventuell flytting.

- NATO er opptatt av at Norge har en effektiv kommandostruktur og en effektiv ledelsesstruktur for å få mest mulig operativ aktivitet. Vi har god dialog med NATO, og har forsikret om at Norge også ved en eventuell flytting fremdeles vil støtte NATO med den verstlandsstøtte og de forpliktelser som vi har, sa forsvarsministeren.

SE forsvarsministeren svare om NATO

220001