illustrasjonKU680 (Foto: SCANPIX)
illustrasjonKU680 (Foto: SCANPIX)

Uføre til gårds

Bondelaget vil tilby 10.000 arbeidsuføre jobb på bondegård.

- Landbruket kan hjelpe unge arbeidsuføre nordmenn, sier Bondelagets "Inn på tunet"-leder Svein Guldal til Nationen. Guldal mener det er uheldig at det er så mange unge arbeidsuføre som ikke får arbeidstrening.

Grønn omsorg
Det er dokumentert at såkalt grønn omsorg har god helseeffekt, men i Norge er det ikke mer enn én prosent av aktive gårdsbrukere som tilbyr grønne omsorgstjenster.

De neste to årene skal Bondelaget derfor satse aktivt på å utvikle grønne omsorgstjenester i landbruket.

- Farlig arbeidsplass
Fylkeslege Marit D. Kverkild i Nord-Trøndelag mener det er viktig å tenke på at landbruket kan være en farlig og risikofylt arbeidsplass. - Derfor er det avgjørende at helse- miljø og sikkerhet, HMS, og internkontroll ligger i bunn, sier Kverkild.

Guldal mener det må etableres en kvalitetsordning som det offentlige må ha tillit til.

Regjeringen arbeider nå med en ny reform kalt "Kvalitetsprogrammet", hvor grønt arbeid skal spille en sentral rolle.