jens stoltenberg_24 (Foto: SCANPIX)
jens stoltenberg_24 (Foto: SCANPIX)

Miljøutfordring for Jens

I dag la OECD frem sin viktige miljørapport i Norge. - Vi må forene miljø og økonomi, innledet Jens Stoltenberg. Se konferansen her

HELE PRESENTASJONEN KAN DU SE HER

Generalsekretær Angel Gurría i OECD (forum for økonomisk samarbeid og utvikling mellom industriland) er i Norge. Og i dag startet han besøket med å legge frem organisasjonens Environmental Outlook i Plenumssalen i Regjeringskvartalet.

Statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Erik Solheim var også til stede.

- Forene miljø og økonomi
Stoltenberg startet konferansen med å rose OECDs rapport opp i skyene. Og påpekte hvordan OECD er det rette redskap til å holde oversikt over hvordan utslippene fra den industrialiserte verden utvikler seg.

- Folk synes det er rart for OECD å legge frem en rapport om miljø. Men det er en veldig tett sammenheng mellom miljø og økonomi, innledet Stoltenberg på møtet.

- Så vi er nødt til å finne en måte å forene miljø og økonomi, fortsatte han og mente at det er mulig å forene økonomisk vekst med miljø.

- Men det betyr at vi må endre måten økonomien fungerer.

STOLTENBERGS INNLEDNING SER DU HER

219947

Må endre økonomien
Rapporten ble lagt frem i dag, inneholder analyser av utviklingen innen økonomi og miljø frem til 2030, samt modellberegninger av mulige politiske tiltak som skal møte hovedutfordringene. Rapporten har spesielt fokus på viktige områder som klimaendringene, tap av biologisk mangfold, vannmangel og helseeffekter.

Uten ny politisk handling risikerer vi å påføre ubotelig skade på miljøet og naturressursene som økonomisk vekst og velferd bygger på. Kostnadene ved ikke å handle vil bli høye, er en av konklusjonene.

Spørsmål som blir tatt opp er hvordan de økonomiske og samfunnsmessige drivkreftene påvirker miljøtilstanden frem til 2030. Hvilke tiltak trengs for å møte de viktigste miljøutfordringene? Hvordan kan land i og utenfor OECD best samarbeide for å møte disse utfordringene?

OECDs miljødirektør Lorents Lorentsen deltar også på møtet.

LES OGSÅ: Inga Marthe Thorkildsen: - Må endre oljeøkonomien