barnehage680
barnehage680

Bruker ikke pengene på barnehager

Kommuner får statlig støtte til barnehager, men bruker pengene på helt andre ting.

En stikkontroll av 60 kommuner viser at pengene som er øremerket barnehagene, slettes ikke brukes til dette. Tvert i mot, over 90 millioner kroner i statstøtte er brukt til andre formål enn barnehagedrift.

Får konsekvenser
Dette er stikk i strid med regjeringens intensjon.

Feilbruken av penger får store konsekvenser for kommunene. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell vil trekke tilbake halvparten pengene regjeringen har gitt til kommuenes barnehagesatsing.

219632

Markering
Dersom kommunene ikke bruker pengene som de skal frykter Solhjell at det blir umulig å få til full barnehagedekning. Derfor markerer barnehageministeren styrke.

Pengene som trekkes tilbake er allerede brukt andre steder. Dette vil få konsekvenser for kommuenene. Men Solhjell står fast ved at det er viktig å markere styrke i saken.

- Kommunene må skjønne at de ikke kan bruke penger som skal gå til barns tilbud i barnehager på andre ting, sier Solhjell til TV 2.