Et stort flakskred løsner i Ryggfonn på Strynefjellet. (Foto: NGI)
Et stort flakskred løsner i Ryggfonn på Strynefjellet. (Foto: NGI)

Hva er snøskred?

Det finnes to hovedtyper snøskred. Flakskred, og løssnøskred.

I løpet av vinteren er det flere perioder med snøvær, og temperaturen og vindretningen skifter hele tiden. Det fører til en lagdeling i snøen. Noen av lagene henger godt fast i hverandre, andre kan være så løse at de fungerer som kulelager.