anders_pedersen (Foto: TV 2)
anders_pedersen (Foto: TV 2)

Strides om fiskeslakt

Oppdrettsselskapet Fjordlaks Aqua møtte Mattilsynet i Sunnmøre tingrett. Striden står om hvorvidt flere millioner regnbueørret skal destrueres.

Etter at det i slutten av november i fjor ble påvist tilfeller av fiskeviruset VHS i ett av anleggene i Storfjorden har Mattilsynet fattet vedtak om at flere millioner regnbueørret skal destrueres. Fisken er uønsket i norske oppdrettsanlegg.

Frykter vill-smitte
På Fjordlaks' anlegg i Storfjorden har fisk som svømmer rart fått Mattilsynets oppmerksomhet. Tilsynet har bestemt at ørreten skal drepes for å unngå at vill fisk i fjorden smittes.

- Vi kan ikke drepe ned fisk på grunn av et VHS-virus, en variant som finnes i alle ville populasjoner, sier styreformann Anders Pedersen i Fjordlaks til TV 2 Nyhetene.

Mattilsynet er likevel bekymret. I tingretten tirsdag krevde de at anlegget tømmes for fisk.

- Vi er nødt til å ta nødvendige tiltak for å begrense videre smittespredning. Da må vi etter vår oppfatning ha en rask utslakting av den fisken som er der, sier Knut Rønningen i Mattilsynet Midt-Norge.

Krever mer forskning
Fjordlaks Aqua har til nå unngått pålegget om å slakte all fisk på anlegget. De har i stedet gått til sak mot Staten fordi de mener det ikke finnes nok forskning på virkningen av viruset. Men Mattilsynet mener alle varianter av VHS må bekjempes. Fjordlaks Aqua mener et slikt vedtak ikke må tas uten at en sikkert vet om det faktisk er farlig.

- Føre var er ikke noe man gjør når det står verdier på 50 millioner kroner på spill. Da bruker man ikke føre var - eller synsing, som det gjøres i denne saken. Da må man vite hva man gjør, sier styreformann Pedersen til TV 2 Nyhetene.