Vendetta Hamilton460
Vendetta Hamilton460

I kamp med mafiaen

Superagent Hamilton må redde representanter fra svensk våpenindustri.

Agent, kommandørkaptein og greve Carl Gustaf Gilbert Hamilton er ute på nytt oppdrag. Denne gang er det den italienske mafiaen som skal til livs. Den svenske våpenindustrien har utviklet en ny rakett-type beregnet for tilintetgjørelse av skip. Italienske myndigheter vil kjøpe noen eksemplarer av rakett-typen. Når de to svenske forhandlerne i Italia skjønner at de italienske kjøperne har kontakter innen mafiaen på Sicilia, og at disse har planer om å selge rakettene videre til I