About Schmidt
About Schmidt

Venneløs Nicholson

Jack Nicholson spiller en nypensjonert enkemann som skal finne mening i livet. Han finner mening i å avverge datterens bryllup.

Warren Schmidt har nådd flere av livets veiskiller. Han har akkurat gått av med pensjon etter lang og tro tjeneste i forsikringsbransjen, og føler seg fullstendig unyttig. Kona dør Etter 42 års ekteskap blir han enkemann når hans kone avgår ved døden. Uten jobb og kone blir Warren desperat opptatt av å finne noe nytt og meningsfylt i tilværelsen. Han legger ut på en reise for å finne seg selv, en reise i sitt eget indre. I bobil