samværssabotasje

NAV krever at Fredrik betaler barnebidrag til kvinnen som bortførte datteren

Domstolen bestemte at datteren skulle bo fast hos far, men så bortførte barnemor treåringen. NAV mener Fredrik skal betale barnebidrag til kvinnen som er etterlyst og siktet for barnebortføring.

– Vi hadde et veldig sterkt og nært forhold. Det var en veldig sterk relasjon. Jeg savner henne veldig, sier Fredrik.

28-åringen viser frem bilder av en søt jente, tatt for fire år siden. På flere av bildene smiler de to. Men i dag er Fredrik alene. Alvorstynget forteller barnefaren om en ufattelig sorg og et sterk savn.

FIRE ÅR: Far og datter skulle bo sammen, men for snart fire år siden bortfører mor barnet.
FIRE ÅR: Far og datter skulle bo sammen, men for snart fire år siden bortfører mor barnet. Foto: Privat

– Det er helt forferdelig, det er grusomt og det er en kjempestor påkjenning hver eneste dag og ikke kunne få være med datteren sin og barnet om du har vært med å få frem. Det er fryktelig trist, det skulle aldri skjedd og det er et kjempe mareritt egentlig, forteller Fredrik.

Bekymret far

Fredrik kontaktet TV 2 første gang i fjor høst etter å ha sett flere reportasjer om samværssabotasje.

– Er du bekymret for din datter?

– Ja absolutt, hun har rett på begge foreldrene sine, jeg har mye å tilby henne, både av kjærlighet, oppfølging, ja alt for at hun skal lykkes da, for at hun skal vokse opp og ha det bra å se tilbake på at hun hadde en kjempefin barndom, forteller Fredrik.

Datter og mor oppholder seg i følge Fredrik i en annen verdensdel. TV 2 har likevel valgt å anonymisere mor, barnet og landet de oppholder seg. Vi bruker kun fornavnet på far.

– Systematisk samværssabotasje

Datteren «Emilie» ble født sensommeren 2013. Etter noe tid skilte foreldrene lag. Fredrik opplevde at moren motarbeidet samvær og kom med en rekke anklager mot faren.

– I de to årene etter samlivsbruddet mellom meg og barnets mor i 2015, var jeg systematiske utsatt for samværssabotasje, sier Fredrik.

TILBAKE: Fredrik foran rettsbygningen. I 2017 fastslo Hedmarken tingrett at datteren skulle bo fast hos ham.
TILBAKE: Fredrik foran rettsbygningen. I 2017 fastslo Hedmarken tingrett at datteren skulle bo fast hos ham. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Barnevernet ble koblet på saken som til slutt havnet i rettsapparatet. I en dom fra april 2017 slår retten fast at datteren skal bo fast hos Fredrik.

Mor til barnet blir tilkjent samvær, men under tilsyn på grunn av omsorgssvikt og uriktig negativ påvirkning.

Retten skriver at dommen er i tråd med barnevernstjenesten og den sakkyndiges tilrådning.

Mor får krav om å overlevere datteren til Fredrik på en avtalt dato våren 2017.

Barnet går i barnehage, men mor velger å holde henne hjemme fra barnehagen uken før hun skal flytte til far. Barnemor oppgir at den siste uken før overlevering ønsker hun å være hjemme med datteren slik at de to får mer tid sammen.

Det som egentlig skjer er at hun planlegger og gjennomfører en ulovlig bortføring av barnet. Dagen datteren skal overleveres til Fredrik er Emilie og moren sporløst borte.

SJELDENT SMIL: Fredrik var i vår flere timer lange samtale svært alvorstynget. Men bildet av datteren lokker frem gode minner og et smil.
SJELDENT SMIL: Fredrik var i vår flere timer lange samtale svært alvorstynget. Men bildet av datteren lokker frem gode minner og et smil. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Jeg skulle hente henne i barnehagen, men hun hadde jo ikke vært i barnehagen den dagen, hun hadde ikke vært i barnehagen hele uken. Jeg hadde sporadisk SMS-kontakt med mor underveis om at hun ville gjerne være hjemme med henne den uken, forteller Fredrik.

Hans verste frykt viste seg å ikke være ubegrunnet.

Politiet kontaktes, de to etterlyses internasjonalt via Interpol og kort tid etter avslører elektroniske spor at de har reist via Sverige, til Spania og videre til kvinnens hjemland i Sør-Amerika.

Ikke avsluttet straffesak

SIKTELSEN: Politiet har siktet mor for barnebortføring.
SIKTELSEN: Politiet har siktet mor for barnebortføring. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Snart fire år senere er barnets mor fremdeles siktet for ulovlig å tatt barnet ut av landet.

– Straffesaken som ble opprettet i mai 2017 er ikke avsluttet hos politiet, bekrefter politiinspektør Henning Klauseie ved Innlandet politidistrikt til TV 2.

Det er ingen aktivitet i saken i dag fordi det ifølge Klauseie synes umulig å få utlevert den savnede og den siktede i saken fra landet i Sør-Amerika.

– Med mindre de reiser frivillig tilbake til Norge, eller påtreffes i et land Norge har utleveringsavtale med, står man i praksis uten muligheter til å komme videre i etterforskingen, sier Klauseie.

Gikk til domstolen i moren hjemland

Det ble åpnet sak hos Justisdepartementet. Fredrik ble anbefalt å saksøke mor i en domstol i hennes hjemland, med krav om tilbakelevering etter Haag-konvensjonen av 1980 som omhandler barnebortføring og som har rask tilbakelevering som formål.

– Jeg og min far dro selv ned til landet for å lokalisere barnet, samt for å etablere kontakt med en advokat som skulle bringe saken inn for domstolen. Alt viste seg å være nytteløst, både i første og andre instans i retten. I Haag-konvensjonen er det for mange reservasjonsmuligheter, samt at konvensjonen i seg selv er svak, erfarer Fredrik.

Han opplyser at han har brukt opp mot én million kroner på saken.

KJÆRLIG FORHOLD: Bildene og video-snuttene TV 2 har sett viser en smilende og åpenbart glad datter.
KJÆRLIG FORHOLD: Bildene og video-snuttene TV 2 har sett viser en smilende og åpenbart glad datter. Foto: Privat

– Nå føler jeg at NAV vil gi meg en tilleggsstraff midt oppe i det hele. Det er en enorm tilleggsbelastning å måtte kjempe mot systemet her hjemme, på toppen av det jeg har vært utsatt for.

NAV-konflikt

– Det som skjer i etterkant av saken er derfor smått utrolig. Nå krever NAV nemlig at jeg skal betale barnebidrag, til tross for den norske rettsavgjørelsen, til tross for at barnets mor er etterlyst internasjonalt og til tross for at hun er strafferettslig siktet i Norge, sier Fredrik.

ENORME PAPIRMENGDER: NAV-konflikten er bare en liten del av alle dokumentene som knytter seg til barnebortføringen av datteren. Her et lite utvalg.
ENORME PAPIRMENGDER: NAV-konflikten er bare en liten del av alle dokumentene som knytter seg til barnebortføringen av datteren. Her et lite utvalg. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

TV 2 har lest dokumentene og korrespondansen med NAV. Etter å ha vært igjennom flere klagerunder, har NAV bestemt at Fredrik skal betale barnebidrag til barnets mor.

Han betaler i underkant av tre tusen kroner i dag pluss at han må betale ned på en opparbeidet bidragsgjeld etter at moren bortførte barnet, som NAV mener han skal dekke.

– Min datter og jeg er utsatt for en kriminell handling, og så skal den som har utført handlingen belønnes. Dette strider totalt imot folks rettsoppfatning. NAV kan i slike tilfeller skjønnsmessig fastsette bidragets størrelse til kroner 0, mener Fredrik.

– I strid med loven

NAV Klageinstans forklarer til Fredrik at NAV følger loven:

"Klageinstansen understreker at det fremgår av lovverket at det er det faktiske samværet som skal legges til grunn for samværsfradraget."

Videre skriver NAV Klageinstans: "NAV skal dermed ikke ta stilling til årsaken til at bosted og samvær ikke samsvarer med avgjørelsen fra Hedmark tingrett".

TV 2 har i en rekke saker fortalt at flere juseksperter mener at NAV-praksisen er i strid med loven og at NAV feilaktig krever barnebidrag, eller økt barnebidrag, fra foreldre som hindres samvær med egne barn selv om de har dom, rettsforlik eller en samværsavtale i bunn.

– I dag praktiserer NAV loven feil. Lovgivers intensjon er at man skal følge avtale om samvær og dommer om samvær, har jusprofessor Camilla Bernt ved UiB, flere ganger hevdet overfor TV 2.

– Det mest alvorlige med saken er jo at NAV har en praksis som er i strid med lovgivers forutsetning når loven ble vedtatt, har professor Asbjørn Strandbakken (UiB) presisert.

– Stortinget feilinformert

Etter at TV 2 tok tak i problemstillingen endte på bordet til statsråd og barneminister Kjell Ingolf Ropstad.

I januar informerer Ropstad Stortinget om at NAV tolker loven riktig.

Dette bestrides nå av flere fagfolk.

I et omfattende skriv til både Ropstad og alle medlemmene i Stortingets familie- og kulturkomité, blir svaret til Ropstad kraftig imøtegått. Det pekes mangler og feil.

Barneministeren har feilinformert Stortinget, ifølge jusprofessorene Bernt og Strandbakken.

Nå har lovavdelingen i justisdepartementet gjennomgått saken på oppdrag for Barne- og familiedepartementet og konkludert med at NAV tolker loven korrekt.

Professorer støtter grundigere gjennomgang

En rekke jusprofessorer mener fremdeles at lovtolkningen er feil.

Overfor TV 2 sier Senterpartiet og Fremskrittspartiet at de ønsker en grundig gjennomgang. De andre partiene har så langt akseptert at man ikke går videre med saken. Det betyr i så fall at man ikke får avklart hvorvidt NAV har feiltolket og dermed urettmessig og i strid med loven pålagt foreldre en økonomisk kostnad, og samtidig "premiert" den som saboterer samvær.

– Forferdelig

Fredrik har ikke hørt eller fått noen livstegn fra verken datter eller barnets mor siden bortføringen.

– Hvordan oppleves det å sitte her uten å ha noen muligheter for å ha kontakt med din datter?

LEKEPLASSEN: På denne lekeplassen var Fredrik og Emilie mange ganger.
LEKEPLASSEN: På denne lekeplassen var Fredrik og Emilie mange ganger. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

– Det er helt forferdelig, det er grusomt og det er en kjempestor påkjenning hver eneste dag og ikke kunne få være med datteren din og barnet ditt som du har vært med å få frem. Så det er fryktelig trist, det skulle aldri skjedd og det er et kjempe mareritt egentlig.

Av hensyn til saken velger TV 2 å ikke bruke etternavnet til Fredrik, eller navngi datter eller barnets mor i den reportasjen.

NOEN MINNER: Datterens soverom står i dag tomt, men noen minner er tilbake.
NOEN MINNER: Datterens soverom står i dag tomt, men noen minner er tilbake. Foto: Haakon Eliassen/TV 2

Fredrik er én av over 100 personer, ferde, mødre, barn og andre som det siste halve året har kontaktet TV 2 og delt sin erfaring om samværssabotasje.

I en epost til TV 2 skriver Fredrik: Det er ikke bare jeg som utsettes for slik urett, og mitt ønske er at du kan hjelpe meg å løfte frem de prinsipielle sidene av dette.

Det nærmer seg fire år.

– Hun var en veldig glad, kjærlig og absolutt takknemlig jente. Jeg har bare positive minner gode opplevelser med henne, sier Fredrik.

Relatert