zozo 140
zozo 140

ZOZO

Sårt og ektefødt drama

Om du er en stor fan av ”Jalla Jalla” og ”Kopps” kan du vente deg noe helt annet fra den svenske regissøren Josef Fares denne gangen. I ”Zozo” tråkker Josef Fares barndommens stier i det krigsherjede Libanon, og vi følger den lille gutten Zozo fra et trygt hjem i et utrygt land til hans møte med det underlige, men velmenende Sverige. Josef Fares har beholdt sin særegne humor fra sine komedier, men i ”Zozo” blir denne mye mer sår og ektefølt enn det vi er vant til fra den