autologin web TV TV 2 webtv
autologin web TV TV 2 webtv

Omlegging på web-TV

Vi er inne i en fase der vi ruster opp web-TV. Blant annet legger vi web-TV over på nye servere. Dette kan medføre at du må ta bredbåndstesten på nytt og at du må logge inn på nytt om du har benyttet autologin-funksjonen.

Et lite tips: Kjenner du båndbredden din fra før? Da trenger du ikke nødvendigvis å ta bredbåndstesten. Du kan for eksempel klikke på skiftenøkkelen under videoruten. I vinduet som spretter opp kan du da skrive inn manuelt hvilken båndbredde (kBit per sekund) du har. Er du usikker på dette, anbefaler vi at du tar bredbåndstesten.