KAN BLI FORSVARERE: Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad, her sammen med Mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett i forbindelse med tvangsbosettelsen på Kyrksæterøra i 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB
KAN BLI FORSVARERE: Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad, her sammen med Mulla Krekar i Borgarting lagmannsrett i forbindelse med tvangsbosettelsen på Kyrksæterøra i 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ber om å få med seg to nye advokater i Baneheia-saken

Advokat Arvid Sjødin ber om å få med seg kollegene Brynjar Meling og Bjørn André Gulstad i forsvarerteamet til Viggo Kristiansen (41).

Det går frem i et brev Sjødin, som i mange år har vært Kristiansens forsvarer, har sendt til Borgarting lagmannsrett.

For to uker siden fikk Kristiansen saken sin gjenåpnet. Nå er det store spørsmålet om Riksadvokaten innstiller på en frifinnelsesdom eller om Baneheia-saken skal prøves i retten en gang til.

Hvis det blir en full hovedforhandling, må aktørene sette seg inn i en dokumentbunke på over 10.000 sider med potensielle bevis.

I tillegg kommer betydelige mengder dokumenter som er produsert i forbindelse med en rekke begjæringer om gjenopptakelse.

Det dreier seg i hovedsak om tolkning av DNA-bevis, mobiltelefonbevis og avhørsmetodikken som ble brukt for over 20 år siden.

«Det er et omfattende arbeid fra forsvarers side, i tillegg er mange av dokumentene og hendelsesforløpet og vitnene fra 20 år tilbake i tiden, noe som stiller krav til tolkninger», skriver Sjødin i begjæringen.

Advokatenes jobb er å forsøke å få frifunnet Kristiansen. De mener at mobiltelefonbruken bekrefter at han ikke var på åstedet da ugjerningene skjedde, at DNA-beviset som ble ført for retten ikke holder vann og at Jan Helge Andersen snakker usant.

BER OM HJELP: Viggo Kristiansens mangeårige forsvarer, Arvid Sjødin, ber om hjelp fra kolleger. Foto: Kristian Myhre / TV 2
BER OM HJELP: Viggo Kristiansens mangeårige forsvarer, Arvid Sjødin, ber om hjelp fra kolleger. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Brynjar Meling er mest kjent som forsvareren til mulla Krekar. I forbindelse med tvangsbosettelsen på Kyrksæterøra møtte han i retten sammen med nettopp Bjørn André Gulstad.

De to deler til daglig kontor med Kristiansen-forsvarer Sjødin.

«Vi er vant med å arbeide sammen, kjenner fordeling av arbeide og er vant med å arbeide selvstendig med arbeidsoppgaver tildelt», skriver Sjødin, som mener det ikke vil holde å være to forsvarere.

Førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim i Oslo statsadvokatembeter opplyser til TV 2 at de nå vil bruke tid på å sette seg inn i saken, herunder politidokumentene, dommene og avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen.

De utelukker ikke at det kan bli aktuelt å gjøre nye etterforskningsskritt i saken.

Alfheim opplyser at statsadvokat Andreas Schei med bistand fra Johan Øverberg vil få ansvar for saken. Alfheim vil ikke anslå hvor lang tid embetet vil bruke før de avgjør saken.

Relatert