svein (Foto: TV 2)
svein (Foto: TV 2)

Svein Krogstad (Tom E. Brudvik)

Svein ser på seg selv som kongen av Drammen og en ekte Krogstad med stort dametekke. Han er broderen til Ninni og har vokst opp under blandede forhold sammen med sin til tider alkoholiserte mor, Gjertrud Krogstad.

Svein droppet ut av skolen etter to måneder av førsteåret på mekanikerlinjen da det ble for mye teori og prat. Han fikk jobb hos sin onkel Kåre på Kåres Bruk & Bra Bilservice. Fra ryddegutt jobbet han seg raskt opp i gradene til bruktbilselger og han fant snart ut at det var noe som het hvite og sorte penger. I 1987 fikk han onkel Kåres bruktbilpris for årets beste svindler. Da Ninni giftet seg inn i den mektige Anker-Hansen familien flyttet Svein til