Statutter

Statutter Sølvfisken 2005 Formålet med Sølvfisken er å stimulere norsk reklamefilmproduksjon. Det er opprettet en jury bestående av personer fra byrå og annonsører. Juryen består av 3 representanter fra reklamebransjen, 3 representanter fra annonsørene og 1representant verken tilknyttet annonsør eller byrå, men tilknyttet kommunikasjon på en eller annen måte. Juryens oppgave er å plukke ut den enkeltfilm (IKKE KAMPANJER) som fortjener å vinne en Sølvfisk. Søl