Statutter

Statutter Sølvfisken 2005
 1. Formålet med Sølvfisken er å stimulere norsk reklamefilmproduksjon. Det er opprettet en jury bestående av personer fra byrå og annonsører. Juryen består av 3 representanter fra reklamebransjen, 3 representanter fra annonsørene og 1representant verken tilknyttet annonsør eller byrå, men tilknyttet kommunikasjon på en eller annen måte. Juryens oppgave er å plukke ut den enkeltfilm (IKKE KAMPANJER) som fortjener å vinne en Sølvfisk.
 2. Sølvfisken kåres èn gang i måneden etterskuddsvis. Vinneren blir nominert til avstemming for årets Gullfisk, som finner sted på TV 2 påfølgende år. TV 2 sender jurymedlemmene en kassett bestående av filmer for gjeldende måned, sammen med en liste over de aktuelle norske filmene. Juryformannen får i tillegg en komplett liste som inneholder alle filmene som er vist på TV 2 for inneværende måned. Det er da formannens oppgave å kontrollere at alle norske filmer er på Sølvfisklisten. Er Sølvfisklisten mangelfull, ettersender TV2 den eller de som mangler på en separat tape.
 3. Sølvfisken kåres blant filmer som er vist på TV 2 i den aktuelle måned. Hvis en film er utelatt fra listen den måneden den gikk på luften, skal denne legges med for vurdering den påfølgende måned
 4. Det kan ikke kåres en tidligere vinner (hver film kun 1 Sø lvfisk).
 5. Filmen må være registrert hos TV 2 i 2004 eller i 2005.
 6. Det er ikke tillatt å stemme på en film jurymedlemmet eller hans/hennes arbeidsgiver er involvert i.
 7. Kun filmer hvor grunnideen er laget av et norsk reklamebyrå skal vurderes.
 8. Dersom jurymedlemmene er i tvil om filmens opphav - kontakt juryformannen.
 9. Dersom to filmer ender på førsteplass, vinner den filmen som har fått flest førsteplasser, etter dette flest andreplasser osv.
 10. Vurderingsskjema:
  - 5 beste filmer
  - beste film 10 poeng
  - nr. 2 får6 poeng
  - nr. 3 får 4 poeng
  - nr. 4 får 3 poeng
  - nr. 5 får 1 poeng
  For at man skal ha levert en gyldig stemmeseddel må man ha delt ut poeng til alle plassene (1-5). Avstemmingen regnes som komplett ved at fem av syv jurymedlemmer har avlagt stemme. Stemmer som ikke er avgitt korrekt vil bli forkastet, etter dialog med juryformannen.
 11. Inhabilitet
  Jurymedlemmet fører opp alle filmer han/hun har inhabilitet til (eget eller arbeidsgivers produkt, delaktig i ett eller flere trinn av den kreative fasen). Ved inhabilitet hos ett eller flere jurymedlemmer ved en film som er kandidat til Sølvfisken, beregnes gjennomsnittlig poeng-score for filmen hos de øvrige jurymedlemmer, og legges til med det antall som har inhabilitet.
 12. Poengberegning:
  Eks: Dersom 2 jurymedlemmer er inhabile og filmen har fått 36 poeng, og snitt-score for filmen fra juryens øvrige medlemmer er 6 poeng, vil filmen få i alt 48 poeng.

  Antall jurymedlemmer Snitt-score Poengsum
  6 6 36
  2 6 12
  8   48
 13. Gjennomføring
  Materiell sendes jurymedlemmene snarest etter månedslutt.
  Juryen har totalt 5 virkedager på gjennomsyn og avstemming.
  Resultat sendes Nina Ulrichsen ( mail; nina.ulrichsen@tv2.no, fax; 22 31 48 01)
 14. Offentliggjøring av månedens Sølvfisk
  Resultatet av avstemningen er endelig, når resultatet offentliggjøres i media. Unntak kan gjøres dersom det foreligger tungtveiende grunner, med dette menes brudd på lovlighet, påstand om plagiat eller andre forhold som bryter med statuttene. Påstander må fremmes skriftlig til juryformannen, samt at påstanden må dokumenteres. Finner minimum 5 av 7 jurymedlemmer at det er hold i de fremsatte påstandene kan juryen utse en ny vinner. En ny sølvfisk må vedtas innen 3 uker etter at den opprinnelige var offentliggjort, og ikke senere enn 1 uke før årets Gullfisk skal kåres.