Norsk oppdaging av månar

For første gang har ein nordmann oppdaga månar i solsystemet vårt. Nordmannen Tommy Grav er førsteoppdagar av den eine månen og medoppdagar av to andre.

For første gong etter at Voyager II vitja planeten Neptun i 1989, er det no oppdaga nye månar rundt den fjerne gasskjempa. Fra før var 8 månar kjent rundt Neptun, men nordmannen Tommy Grav har no vore med å dra talet opp i 11. Det var ei stor utfordring å finne dei nye månane fordi dei berre er 30-40 kilometer store (formen er truleg uregelmessig), det vil sei omtrent ein hundredel av vår eigen måne. Minimånane sitt lys er omtrent 100 millioner gongar svakare enn den svakaste stjer