Norsk oppdaging av månar

For første gang har ein nordmann oppdaga månar i solsystemet vårt. Nordmannen Tommy Grav er førsteoppdagar av den eine månen og medoppdagar av to andre.

For første gong etter at Voyager II vitja planeten Neptun i 1989, er det no oppdaga nye månar rundt den fjerne gasskjempa. Fra før var 8 månar kjent rundt Neptun, men nordmannen Tommy Grav har no vore med å dra talet opp i 11.

Det var ei stor utfordring å finne dei nye månane fordi dei berre er 30-40 kilometer store (formen er truleg uregelmessig), det vil sei omtrent ein hundredel av vår eigen måne. Minimånane sitt lys er omtrent 100 millioner gongar svakare enn den svakaste stjerna vi kan sjå med auget ei svært klar og fin natt.

Oppdaginga vart gjort av ei gruppe satt saman av to forskarar frå USA og Canada, doktorstipendiat Tommy Grav og to kanadiske studentar. Tommy Grav er oppført som førsteoppdagar av ein av dei nye månane og har deltatt i oppdagingane av dei to andre.

Kilde: Knut Jørgen Røed Ødegård ved Astrofysisk institutt ved Universitetet i Oslo.