GJENOPPTATT: 18. februar ble saken Viggo Kristiansens sak gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen
GJENOPPTATT: 18. februar ble saken Viggo Kristiansens sak gjenopptatt. Foto: Eivind Pedersen

Baneheia-saken skal behandles av Borgarting lagmannsrett

Et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett har besluttet at gjenåpningssaken mot Viggo Kristiansen skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

Det var et enstemmig ankeutvalg i Høyesterett som tirsdag besluttet at gjenåpningssaken mot drapsdømte Viggo Kristiansen skal behandles av Borgarting lagmannsrett.

Fordi den opprinnelige ankesaken ble ført i Agder lagmannsrett, kan de ikke behandle saken på nytt.

Det er straffeprosesslovens § 400 andre ledd som dermed sier at ankeutvalget skal peke ut en lagmannsrett med tilgrensende rettskrets til å behandle gjenåpningssaken.

Det er også Borgarting som skal avgjøre spørsmålet rundt eventuell forlengelse av Kristiansens forvaring.

Ba om å bli løst fra oppgaven

Det ble tidlig antatt at det sto mellom Borgarting lagmannsrett i Oslo og Gulating lagmannsrett i Oslo. Det er ikke uventet at valget falt på førstnevnte.

I forrige uke ble det også kjent at Riksadvokaten, etter anmodning fra statsadvokatene i Agder, har overført oppgaven om å levere en tilråding om hva som skal skje videre til Oslo statsadvokatembeter.

De skal ta stilling til om de mener det skal føres en full ankebehandling i lagmannsretten eller om de vil legge ned påstand om frifinnelse.

Ankeutvalgets beslutning betyr altså at den videre behandlingen av saken også skjer i Oslo.

– Mest praktisk

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, har nettopp vært i kontakt med sin klient.

– Dette er noe vi er fornøyd med og det var det vi foreslo selv, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Nå når Agder statsadvokatembeter har sagt fra seg saken til statsadvokatene i Oslo, så er det selvsagt at det er mest praktisk at lagmannsretten som skal behandle saken videre også er i hovedstaden.

Han mener det også er mest praktisk med tanke på vitner og lignende, dersom det skulle bli en ny rettssak.

– Hvor raskt forventer du at en tilråding til Riksadvokaten vil være på plass?

– Det har jeg ingen erfaring med i så tunge saker, så det er helt umulig å anslå hvor lang tid det vil ta. Jeg håper det skjer relativt raskt, så får vi se. Det er betydelige mengder med dokumenter som skal gjennomgås, sier Sjødin.

Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for drapene og overgrepene på åtte og ti år gamle Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand. I årevis har Kristiansen og hans forsvarere kjempet for å få saken gjenopptatt.

Torsdag 18. februar ble det klart at han får prøvd saken sin på nytt.

Relatert