Regjeringen går inn for skjevfordeling av vaksiner

Helseminister Bent Høie informerer om regjeringens valg knyttet til vaksinestrategi.

Regjeringens vaksinestrategi har vært omdiskutert helt siden de første dosene ble satt i Norge i slutten av desember.

Strategien per i dag er at vaksinene skal fordeles jevnt utover hele landet. Det har ført til at 334.863 nordmenn er vaksinert med første dose, ifølge de siste tallene fra FHI.

Særlig byrådsleder Raymond Johansen har ropt høyt om at han mener hardt pressede byer er nødt til og prioriteres, og dermed få flere vaksiner.

Anbefaler skjevfordeling

Tirsdag formiddag kommer det frem at FHI har anbefalt regjeringen en skjevfordeling av vaksiner.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Og det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

FHI har foreslått to ulike løsninger: En beskjeden skjevfordeling og en betydelig skjevfordeling.

Under en pressekonferanse tirsdag formiddag informerte helseminster Bent Høie om valgene regjeringen har tatt for den videre vaksineringen av Norge.

Endrer strategi

Der ble det klart at regjeringen endrer vaksinestrategien, og at Oslo og andre områder med høyt smittetrykk får flere koronavaksiner.

– Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål, og vi legger stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi nå FHI begynne arbeidet med å få forberede en beskjeden geografisk skjevfordeling, sier Høie.

En geografisk skjevfordeling nå vil ikke ha effekt på smittespredningen, så endringen vil derfor først være aktuell når antall doser i landet økes.

– Heldigvis er det snakk om kun kort tid får vi tilgang til større mengder vaksiner. Vi anslår at vi får om lag 650.000 doser i løpet av mars måned, inkludert en stor leveranse i påsken. Det blir ikke en påskeferie fra vaksineringen, sier Høie.

Først aktuelt i midten av mars

Også direktør i FHI Camilla Stoltenberg understreker at skjevfordelingen ikke vil skje enda.

– De fleste vaksinedosene som sendes ut de kommende ukene går nemlig til å sette dose 2 på personer over hele landet som har fått første dose. En eventuell endring vil derfor først være aktuelt når vi skal øke vaksineringen med dose 1. Og det vil først være i midten av mars, sier Stoltenberg.

* Tirsdag 2. mars kunngjorde regjeringen endringer i strategien for hvem som skal prioriteres for å få koronavaksine.

* Dette vil ikke kunne skje umiddelbart, men Folkehelseinstituttet jobber med å endre fordelingsnøkkelen.

* Vaksinene skal nå fordeles etter folketall, det vil si at de større byene med yngre befolkning får flere vaksiner.

* Fram til nå har de vært fordelt etter andel personer som er 65 år eller eldre.

* I dag får for eksempel Oslo kommune 9,2 prosent av alle vaksiner. Dersom man endrer fordelingsnøkkel til folketall, vil Oslo kunne få rundt 13 prosent av vaksinedosene.

* Endringen FHI anbefaler, tilsier at seks bydeler i Oslo, samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss får om lag 20 prosent flere doser, mens de 330 kommunene med færrest sykehusinnlagte får 3 prosent færre.

* Folkehelseinstituttet vurderer at dette vil føre til færre sykehusinnleggelser og mindre risiko for dødsfall.

* Det vil komme flere vaksinedoser til Norge framover, deriblant en stor ladning rundt påske.

Kilde: NTB

I sin anbefaling skriver FHI at det må avklares om det er lovlig at staten skjevfordeler tilgang til helsehjelp i Norge med bakgrunn i innbyggeres bostedsadresse.

– FHI peker selv på noen uavklarte etiske og jurdiske problemstillinger knyttet til en geografisk skjevfordeling. Vi har derfor gitt Helsedir og FHI i oppgave å raskt avklare disse spørsmålene, sier Høie.

To måneder med hardt arbeid

Det siste døgnet ble det registrert 729 smittetilfeller i Norge. Flere steder i landet opplever utbrudd med de muterte variantene.

Helseministeren sier at dette kan være begynnelsen på en tredje bølge der den muterte og mer smittsomme virusvarianten raskt vil dominere.

– Vi har sett dette skje i mange andre land i Europa, og vi vet hvor tøff den tredje bølgen kan være, sier Høie.

Helseministeren mener at de mange lokale utbruddene vi ser i landet nå, kan være et tegn på at summen av de lokale og nasjonale tiltak ikke er tilstrekkelig.

Regjeringen vil derfor vurdere om de nasjonale tiltakene skal strammes inn.

– Nå gjenstår to måneder til med hardt arbeid. Det må vi klare sammen, sier Høie.

Relatert