Ny TV 2-måling: 6 av 10 vil endre vaksinestrategien

Et klart flertall mener regjeringen bør snu og prioritere kommuner som har hatt mye koronasmitte i vaksine-køen. Det viser en ny hurtigmåling utført av Kantar for TV 2 mandag.

De mest folkerike og smitteutsatte kommunene bør prioriteres i en ny vaksinestrategi. Det mener flertallet av de spurte i en hurtigmåling Kantar har utført for TV 2 mandag.

Av de spurte svarer 59 prosent at de mener regjeringen bør prioriterer spesielt smitteutsatte områder, mens kun 34,7 prosent svarer at strategien bør forbli som i dag.

Støtten til en endret strategi er klart sterkest i Oslo-området:

I Oslo og omegn støtter om lag 85 prosent en endring av vaksinestrategien, mens befolkningen i resten av landet er delt omtrent på midten i spørsmålet om fordelingen bør endres.

I dag deles vaksinene ut til kommunene basert på folketall, uavhengig av smittenivå.

De siste ukene har imidlertid flere tatt til orde for å skjevfordele vaksinene, og at områder med høyt smittetrykk bør prioriteres.

Viktig tillit

En av dem som mener smittetrykk bør ha noe å si for hvor i landet vaksinene havner, er byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

– Jeg er glad for disse tallene i denne målingen. De viser at folk er enig i at smittetrykket og geografien skal være med i vurderingene om hvordan vaksinene skal fordeles, sier Johansen til TV 2 mandag kveld.

Han mener det også er viktig at regjeringens vaksinestrategi er samsvarende med det folk føler er rett.

– Oppslutningen og tilliten til det Regjeringen kommer med er veldig viktig for at folk skal følge de rådene som kommer. Jeg er veldig spent på hvilke faglige råd regjeringen har fått fra FHI, og hva de legger fram tirsdag, sier han.

Pressekonferanse tirsdag

Helseminister Bent Høie (H) holder pressekonferanse med vaksinestrategi som tema tirsdag klokka 14.00.

Folkehelseinstituttet (FHI) har drøftet om hvorvidt geografisk skjevfordeling i større grad vil begrense pandemien. Denne vurdering har blitt sendt til helse- og omsorgsdepartementet, og vil bli lagt frem når regjeringen fatter et vedtak om strategien tirsdag.

Bent Høie synes tallene fra TV 2-målingen er interessante.

– Det er interessant å se hva folk mener om dette, og vi har nå også fått en god faglig vurdering av FHI, så vil vi komme med vår konklusjon ut fra det, sier han til TV 2.

Han sier han ikke er bekymret for tilliten i befolkningen.

– Det viktigste nå i starten av vaksineringen, har vært å beskytte de sårbare, og vi har hele tiden sagt at vaksinestrategien vår kan endre seg når vi kommer lenger ut i vaksinasjonsløpet og vet mer om vaksinen, sier Høie.

Han understreker at Regjeringen i stor grad vil legge vekt på de faglige rådene fra FHI.

– Nå skal vi ta en ny vurdering på hva strategien blir framover, og den vil vi komme med relativt raskt, sier han.

Relatert