Etter Siv Jensens kroning av Sylvi Listhaug: Verste TV 2-måling for Frp på 26 år

Når Sylvi Listhaug etter alle solemerker blir Frps nye partileder, overtar hun etter Siv Jensen et parti i dyp krise. Velgerne flykter til Senterpartiet, og Frp står igjen med nesten ingen kvinnelige velgere, viser Kantars ferske måling for TV 2.

Siv Jensen har varslet sin avgang som Frps partileder, men nyheten ser foreløpig ikke ut til å gi partiet noe løft fra de historisk svake målingene.

Tvert imot: I en fersk måling Kantar har utført for TV 2 får partiet 7,2 prosent oppslutning, og går dermed tilbake med 0,5 prosentpoeng fra februar-målingen.

Da Frp fikk 7,4 prosent på målingen i januar, var det Siv Jensens dårligste resultat noensinne som partileder på en måling fra Kantar for TV 2.

Nå har partiet altså nådd et nytt bunnivå, og får sin verste registrerte måling fra Kantar siden 1995.

– Jeg hadde forventet et lite positivt utslag for Frp på målingene rett etter at lederskiftet ble kjent. Men vi ser absolutt ingen Listhaug-effekt, sier TV 2-kommentator Aslak Eriksrud.

Til sammenligning stemte 15,2 prosent av velgerne på Frp ved stortingsvalget i 2017, som da var en nedgang fra 16,3 prosent ved stortingsvalget i 2013.

Manneparti

Frp har fortsatt store problemer med å treffe de kvinnelige velgerne. I mai 2020 svarte fire prosent av kvinner at de ville stemme på Frp. I Kantars mars-måling rundes partiets oppslutning blant kvinner ned til null prosent.

– Det vil være utslag fra måned til måned, og det kan være tilfeldig at de ender opp på null denne gangen. Men dette bekrefter tendensen med at Frp sliter blant kvinner, sier forskningsleder Ole Fredrik Ugland til TV 2.

Partiet gjør det åpenbart bedre blant de mannlige velgerne, og aller best hos menn over 45 år.

– Dette har vært en sak for Frp i mange år. Det er særlig blant yngre kvinner at Frp har lav oppslutning, sier Ugland.

Eriksrud mener Listhaug har en stor jobb foran seg når hun skal lokke kvinnene tilbake til partiet.

– Sylvi Listhaug øker Frps popularitet blant de mannlige velgerne, men de få kvinnelige velgerne som var igjen, har regelrett flyktet fra partiet. Hvis norske kvinner hadde fått bestemme, ville ikke Frp fått en eneste stortingsrepresentant.

Frps oppslutning varierer også stort mellom de ulike landsdelene. Partiet får henholdsvis fire, tre og én prosent oppslutning i Oslo og omegn, Viken/Innlandet og Sørlandet. Samtidig får partiet henholdsvis 13, 11 og 13 prosent på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge.

TV 2 har bedt om et intervju med Siv Jensen eller Sylvi Listhaug, men ingen av de to hadde anledning til å kommentere tallene mandag.

Ny partileder

Jensen har pekt på nestleder Sylvi Listhaug som den mest passende arvtakeren.

En TV 2-måling like etter nyheten om Jensens avgang viste at Frp-velgerne er positive til lederskifte, men at Listhaug neppe appellerer til velgere utenfor partiets harde kjerne.

Dersom Siv Jensen i stedet hadde pekt på Ketil Solvik-Olsen som ny partileder, hadde han ifølge målingen TV 2 fikk utført 21. februar lokket flere enn han hadde skremt bort – særlig blant Høyres velgere.

Frp velger sin nye partileder på landsmøtet i mai, og det gjenstår å se om den som velges kan løfte partiet til gammel storhet.

Rødt flyr, men tallene er usikre

SV er partiet som kan si seg mest fornøyd med TV 2s ferske januar-måling. 8,6 prosent svarer at de ville stemt på SV dersom det var stortingsvalg i morgen, som er en oppgang på 2,7 prosentpoeng fra februar.

Rødt stiger med 1,6 prosentpoeng til 6,8 prosent, og befinner seg dermed langt over sperregrensen et drøyt halvår før valgdagen. Dette resultatet ville gitt dem 12 plasser på Stortinget.

Det er en historisk toppnotering for Rødt på Kantars målinger for TV 2.

– Jeg er kjempeglad for rekordmåling. Mange som oss er lei av at de på toppen får det de peker på, mens vanlige folk får regningen, sier Moxnes, som tror dette er grunnen til at partiet nå opplever oppgang.

Dermed får partiet en god oppladning til sitt landsmøte som starter torsdagen denne uka.

– Rødt vokser, mens Frp er i stagnasjon. Samtidig er Rødt og MDG partier som henter mange velgere blant unge. Derfor er det en del usikkerhet knyttet til tallene, ettersom vi vet at unge har lavere valgdeltakelse, sier Ugland.

Han peker på at unge også har større sannsynlighet for å endre mening om hvilket parti de skal stemme på.

– Oppslutningen blant de under 30 er mer flytende. Partilojaliteten sementeres etter hvert som man blir eldre, slik at de over 45 er mer stabile i måten de velger parti, sier Ugland.

Ny historisk bunnotering for Ap

18,2 prosent svarer at de vil stemme på Arbeiderpartiet, som er en nedgang på 1,8 prosentpoeng fra sist måned.

Det er en historisk lav måling for Ap. Partiet har aldri hatt lavere oppslutning på en måling tatt opp av Kantar for TV 2.

– Vi er ikke fornøyd med dagens måling. Det er en stor jobb for oss å vinne tilbake tillit fra velgere som er usikre på hva de skal stemme. Vi må fortsette å holde fokus på det som gjør hverdagen til folk bedre i veldig krevende tider, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) til TV 2.

I oktober fikk partiet 18,4 prosents oppslutning. Nå ligger partiet altså enda lavere.

Senterpartiet er igjen større enn Ap, og har nå 19,2 prosent oppslutning.

Aslak Eriksrud mener Arbeiderpartiet har «et fryktelig utgangspunkt» to måneder inn i det viktige valgåret.

– Partiets sjarmoffensiv med halvering av fergeprisene langs kysten er både angrepet og utfordret. Velgerne har ikke respondert positivt på det. Tvert imot, så er det nettopp i de regionene som trolig har flest fergestrekninger, Vestlandet og Nord-Norge, hvor Aps tilbakegang er klart størst fra sist måned, sier han.

MDG holder seg akkurat over sperregrensen på fire prosent, mens regjeringspartiene KrF og Venstre er under med henholdsvis 3,3 prosent og 2,9 prosent.

Høyre har et godt grep om tittelen som landets største parti, med 25,6 prosent. Erna Solberg mister likevel statsministerjobben dersom valgresultatet blir som i målingen, ettersom den borgerlige siden kun samler 63 av de 169 plassene på Stortinget.

Ap, Sp og SV får til sammen 87 mandater, og kan dermed danne en flertallsregjering dersom mars-målingen hadde blitt en realitet 13. september.

Fakta om partibarometeret

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 981 personer 22.02 - 26.02.

Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng.

Kantars partibarometer for TV 2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017 og endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.

Relatert