Kommunal boligblokk på Tøyen i Oslo står tom: – Hinsides!

Rebellen har våknet igjen hos Venstre-krigeren Odd Einar Dørum etter utkastelsen av familien Jama. Nå anklager han byrådet i Oslo for å ha sviktet Tøyen-avtalen fra 2013.

SV inngikk avtalen med Høyre, Venstre og KrF om å flytte Munch-museet fra Tøyen til Bjørvika den 28. mai 2013 – mot en storsatsing på et tryggere og bedre bo- og oppvekstmiljø på Tøyen.

Et området preget av barnefattigdom, ungdomskriminalitet og høy gjennomtrekk skulle løftes og bli et bedre sted der folk ble boende.

I Bjørvika har det nye Munch-museet Lambda reist seg som et landemerke ved fjorden. Bygget med kunst og kultur i 13 etasjer blir åpnet til sommeren.

Her finner du trendy restauranter, butikker, og badebrygger. Leilighetene rives bort til skyhøye priser lenge før de står ferdige.

Men midt på Tøyen Torg står kommunal eiendom og forfaller.

Rebellen må være tilstede i samfunnet, mener Odd Einar Dørum.
Rebellen må være tilstede i samfunnet, mener Odd Einar Dørum. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Hvis det skal oppsummeres, er det at når Oslo vil, så får Oslo det til, og når Oslo ikke vil, så skjer det ingenting, og nå står vi ved ett av eksemplene på at når du ikke vil – eller ikke vil nok – så skjer det ingenting, sier Dørum.

Symbol på evneløshet

Han retter knallhard kritikk mot det rødgrønne byrådet, og beskylder dem for å ikke ha fulgt opp Tøyen-løftet etter at de overtok makta i Oslo i 2015.

Vi møter Dørum utenfor Hagegata 30 på Tøyen Torg. Det er 52 ringeklokker ved inngangsdøren, men de kommunale leilighetene ble tømt etter Tøyen-avtalen. Siden har dørene vært lukket og låst.

– Blokka står som et symbol på evneløshet og viljeløshet i byrådet, for det har stått tomt i åtte år, sier Dørum og skuer opp på bygget.

Odd Einar Dørum mener tom bygning ved Tøyen Senter er et monument over .
Odd Einar Dørum mener tom bygning ved Tøyen Senter er et monument over . Foto: Rune Blekken / TV 2

Ett av de store grepene i Tøyen-løftet var å få ned andelen kommunale boliger.

Mye annet bra har skjedd på Tøyen, men å få folk over fra å leie kommunale boliger til å eie egen bolig var svært sentralt, påpeker han.

– Det er flotte aktiviteter i biblioteket, flotte aktiviteter med Tøyen sportsklubb og mye annet bra, men en av de store tiltakene var å gjøre noe med bolig – andre typer boliger - leie til eie-boliger, og det ikke har skjedd, da, sier han.

Hinsides utsikt

På toppen av den høyeste blokka på Tøyen har SV kontor.

– Det er jo en fin utsikt - du har utsikt mot det som er bra, og det som er komplett hinsides, sier Dørum.

– Du kan bli forundret over at SV, som var intenst opptatt av boligspørsmålet går inn i et byråd og forsvinner. Det er et mysterium, undrer han.

TV 2 har siden torsdag i forrige uke forsøkt å få kommentar fra ordfører Marianne Borgen, som skrev under Tøyen-avtalen for SV, men det har så langt ikke lyktes.

Rebellen våknet

Det tomme bygget, med plater foran vinduene og flokker med duer på verandaene ligger rett ved boligblokken Mohamed Jama og familien ble kastet ut fra 8. februar.

– Vi er i en bydel der det trengs flere boliger – og hvor noen til og med blir kastet ut – så det blir et monument over manglende evne og vilje til å ville noe.

– Så ble de kastet ut på et tidspunkt når det huset her står tomt, og som skulle brukes til noe fornuftig, for eksempel leie til eie. Så var det kaldt og en pandemi. Lov og rett er jeg en sterk tilhenger av, men det betinger også at du bruker vett og forstand og skjønn når du har sjansen til det, sier Dørum.

Mohamed Jama i oppgangen i blokka der familien ble kastet ut.
Mohamed Jama i oppgangen i blokka der familien ble kastet ut. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Den tidligere Venstre-lederen har kjempet noen kamper gjennom sitt politiske liv, fra regjering, storting, bystyret i Oslo og tidligere som aksjonist.

Dørum var med i den aller første lenkegjengen i Norge i 1970, som aksjonerte for å redde Mardølsfossen fra å legges i rør.

– Jeg angrer ikke på det, sier han.

I dag er han opprørt over det som skjer - og ikke skjer - på Tøyen.

Odd Einar Dørum mener tom bygning ved Tøyen Senter burde bli omgjort til kommunale leiligheter.
Odd Einar Dørum mener tom bygning ved Tøyen Senter burde bli omgjort til kommunale leiligheter. Foto: Rune Blekken / TV 2

– Rebellen våknet i meg, fordi jeg synes at summen av det som skjedde med familien Jama var gal. Og så holdt jeg det opp mot alt man sa man ville og skulle gjøre i boligpolitikken i Oslo, og det man ikke har gjort.

– Bystyret kom fram til at bydelen ikke hadde brutt reglene under behandlingen av saken, og det kan tenkes at retten kommer fram til det samme. Er det noen grunn til å reagere da?

– Det litt for heftig for meg at plutselig kommer disse menneskene i klemme, mens det store vi – byrådet og bystyret – skulle ha levert en del løsninger som ikke er levert, sier han.

Bystyret gjorde en rekke vedtak etter utkastelsen, og Dørum håper Jama-saken blir et veiskille i boligpolitikken.

– Politikken går aldri opp i stort hvis den ikke går opp i smått. Folk trenger hus, og hus trenger folk, sier han.

Lang tid for ingenting

Vedtaket om at Hagegata 30 skulle gjøres om til studentboliger ble opphevet i 2017, og det ble i stedet vedtatt å utrede ulike alternativer for fremtidig bruk.

Men først til høsten skal Eiendoms- og byfornyelsesetaten legge fram en såkalt forenklet konseptvalgutredning (KVU) for byrådet, med forslag om alternative kommunale boligtilbud.

– Under Munch-Tøyen-avtalen mellom Høyre, Venstre og KrF og SV, så var boligpolitikken viktig, og så ble det byrådsskifte i 2015, og så brukte de et år på å finne ut at det ikke skulle bli studentboliger, og deretter har de brukt fem år til at vi fikk beskjed i siste bystyremøte om at de kommer en konseptvalgutredning.

– Det er jo ganske lang tid for å finne ut ingenting om et bygg som står tomt, sier Dørum.

- Pussig kritikk

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) har fått tilsendt alle uttalelsene til Dørum, og innrømmer at det har tatt for lang tid å avklare hva Hagegata 30 skal brukes til.

Andre deler av kritikken synes hun er pussig. Hun minner Venstre-politiker Odd Einar Dørum på at bystyret har bestemt at det ikke skal være kommunale leiligheter i blokka.

FOR LANG TID: Byråd Victoria Marie Evensen gir Venstres Odd Einar Dørum noe rett i kritikken.
FOR LANG TID: Byråd Victoria Marie Evensen gir Venstres Odd Einar Dørum noe rett i kritikken. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Sånn sett så stusser jeg litt på innretningen på kritikken. Det er også sånn at vedtaket også har utspring i Lambda-avtalen, som Venstre var en av hovedarkitektene bak, sier byråd Evensen.

Hun viser til at Hagegata 30 opprinnelig skulle brukes til studentboliger, men det viste seg å være umulig. Først i 2019 ble det ryddet opp i en komplisert eierstruktur for blokka. Nå inngår Hagegata 30 i utredningen om nye veier til egen bolig.

– Men blokka står fortsatt tom, er du fornøyd med det?

– Jeg kan si meg enig i at det har tatt for lang tid, men sånn er det dessverre noen ganger når det er kompliserte forhold som spiller inn, sier Evensen.

Hun understreker at byrådet har ansvar for å følge opp bystyrets vedtak, om at det ikke skal være kommunale boliger i Hagegata 30.

Dette er Tøyen-avtalen

Tøyen-avtalen er en avtale mellom partiene Høyre, Venstre, SV og Krf i Oslo bystyre 28. mai 2013 som avgjorde spørsmålet om lokaliseringen av det nye Munchmuseet i Oslo.

Avtalen gikk ut på at Munch-museet skulle flyttes fra Tøyen til Bjørvika mot at Tøyen fikk et områdeløft som «kompensasjon». Avtalen forpliktet partiene til å gjennomføre en rekke tiltak for å få et tryggere og bedre bo- og oppvekstmiljø.

Munchmuseet i Bjørvika i Oslo.
Munchmuseet i Bjørvika i Oslo. Foto: Rune Blekken / TV 2

Partiene lovet å bygge et nytt Vitensenter på Tøyen, en friluftsscene i Tøyenparken. Et nytt badeland skulle stå klart i 2017, og et sammenhengende grønt lokk over Kjølberggata skulle gjøre området til en sammenhengende grønn park.

Ingenting av dette er gjennomført, men byrådet godkjenner seg selv i sluttrapport, som skal behandles i finansutvalget.

Byrådet mener den åtte år lange satsing har løftet Tøyen, slik de lovet.

Det kommer en ny flerbrukshall og et nytt Tøyenbad, som skal stå klart i 2023.

Lenken til avtalen som lå på hjemmesiden til Oslo kommune, finnes ikke lenger. Men punktene i avtalen og byrådets evaluering av hvordan de er fulgt opp kan du lese mer om i sluttrapporten.

Da det gamle Munch-museet ble nedlagt, lovet partiene bak Tøyen-avtalen et områdeløft.
Da det gamle Munch-museet ble nedlagt, lovet partiene bak Tøyen-avtalen et områdeløft. Foto: Rune Blekken / TV 2

Relatert