HÅPEFULL: Viggo Kristiansen (41) har stor tro på at han vil bli frikjent for drapene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen
HÅPEFULL: Viggo Kristiansen (41) har stor tro på at han vil bli frikjent for drapene i Baneheia. Foto: Eivind Pedersen

Statsadvokaten i Oslo tar over Baneheia-saken

Statsadvokaten i Agder ber om å bli løst fra oppgaven med å behandle gjenåpningen til Viggo Kristiansen (41). Nå havner Baneheia-saken på bordet til statsadvokaten i Oslo.

Det skriver Riksadvokaten i en pressemelding.

I forrige uke ble det besluttet at straffesaken mot Kristiansen skal gjenåpnes.

Siden har saken ligget hos Agder statsadvokatembeter, som skulle skrive en tilråding til Riksadvokaten om hvorvidt de ville be om en frifinnelse eller om de ønsket å føre saken for retten på nytt.

Dersom saken igjen kommer opp for retten, er det en ny lagmannsrett som skal behandle den – ikke Agder lagmannsrett som behandlet den sist.

Ordknapp førstestatsadvokat

Nå er det besluttet at heller ikke Agder statsadvokatembeter lenger skal ha noen befatning med saken, etter deres eget ønske.

Det er deres kolleger i Oslo som nå overtar saken.

Førstestatsadvokaten i Agder, Erik Erland Holmen, er ordknapp når TV 2 tar kontakt.

– Riksadvokaten har tatt anmodningen fra Agder statsadvokatembeter til følge, om å overføre saksansvaret til et annet statsadvokatembete og annet politidistrikt, sier Holmen.

OVERFØRES: Førstestatsadvokaten i Agder anmodet Riksadvokaten om å overføre saken til et annet distrikt. Foto: Kristian Myhre / TV 2
OVERFØRES: Førstestatsadvokaten i Agder anmodet Riksadvokaten om å overføre saken til et annet distrikt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hva er bakgrunnen for denne anmodningen?

– Jeg viser til pressemeldingen fra Riksadvokaten, sier han.

– Positiv nyhet

– Dette er en veldig positiv nyhet, sier Viggo Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin til TV 2.

Han betegner valget til Agder statsadvokatembeter om å trekke seg tilbake som «klokt» og «bra gjort».

– De har vel innsett at de har låst seg i oppfatningen av saken, og det er godt å få nye øyne på saken. Jeg tror de vil se det samme som oss: At det ikke er beviser mot Viggo.

Sjødin sier at han håper det blir en ny rettssak, slik at offentligheten får et innsyn i bevisene.

«KLOKT»: Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener det er riktig å flytte ansvaret for tilrådingen til Oslo. Foto: Kristian Myhre / TV 2
«KLOKT»: Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener det er riktig å flytte ansvaret for tilrådingen til Oslo. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Åpner for mer etterforskning

I sin pressemelding skriver Riksadvokaten at de har merket seg at både Kristiansen og de etterlatte ønsker seg en ny rettssak.

«Vurderingstemaet for riksadvokaten er imidlertid om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav».

Ifølge Riksadvokaten er saken «høyt prioritert», men de kan ikke si noe om når de vil fatte en beslutning.

«Det er et omfattende etterforskningsmateriale som skal gjennomgås, herunder den informasjon som er fremkommet i anledning Viggo Kristiansens gjenåpningsbegjæringer. Det kan heller ikke utelukkes at det vil bli behov for enkelte nye etterforskingsskritt, i den grad det anses nødvendig for å sikre at alle forhold av betydning for avgjørelsen – både de som kan tale for og imot domfelte – blir tatt i betraktning».

«Sakens karakter og hensynet til de involverte tilsier en meget grundig behandling, og påtalemyndigheten tar saken på største alvor», skriver Riksadvokaten.

Førstestatsadvokat i Oslo Lars Erik Alfheim har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Relatert