FRYKTER MISFORSTÅELSER: Lido Ali i Ungdom mot Narkotika sier at organisasjonen er bekymret for at rusreformen kan bli misforstått.
FRYKTER MISFORSTÅELSER: Lido Ali i Ungdom mot Narkotika sier at organisasjonen er bekymret for at rusreformen kan bli misforstått. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Frykter ungdom misforstår den nye rusreformen

Regjeringens forslag til rusreform har skapt reaksjoner hos flere. Et foreldreopprop mot rusreformen har fått mange tusen underskrifter. Ungdom mot Narkotika er blant organisasjonene bak oppropet.

– Jeg synes det er en ganske beskjeden ambisjon og en veldig lite målretta reform.

Det sier Dag Endal, som er en av over 17.000 som har skrevet under på Foreldreoppropet mot narkotika.

Underskriftskampanjen mot forslaget ble startet i fjor som et samarbeid mellom flere organisasjoner. Særlig den siste tiden har pågangen vært stor, og over 50 prosent av underskriftene har kommet inn etter at regjeringen lanserte sin rusreform på fredag, ifølge Endal.

Regjeringen foreslår blant annet å oppheve straffeansvar for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk. Det forblir forbudt, men ikke straffbart.

FORELDREOPPROP: Dag Endal er en av over 17.000 som har engasjert seg i underskriftsaksjonen Foreldreoppropet mot Narkotika.
FORELDREOPPROP: Dag Endal er en av over 17.000 som har engasjert seg i underskriftsaksjonen Foreldreoppropet mot Narkotika. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Organisasjonene bak oppropet ønsker ikke at oppbevaring eller bruk av mindre mengder narkotika skal bli avkriminalisert. I stedet vil de ha et enda større fokus på forebygging mot narkotikabruk.

– Vi håper at det ikke nå blir satt i verk en reform som kan få negative konsekvenser for ungdommer flest, og for det forebyggende arbeidet som drives, sier Endal.

 • Et vedtak om å gjennomføre en rusreform som går fra å straffe misbrukere til å hjelpe dem, er nedfelt i regjeringens Granavolden-plattform. Reformen var en av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene.
 • Rusreformutvalget leverte sin utredning «Rusreform – fra straff til hjelp» 19. desember 2019. Utvalget har vært ledet av førstestatsadvokat Runar Torgersen.
 • Regjeringens rusreform bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag: Narkotika skal fortsatt være forbudt, men mindre mengder narkotika til eget bruk skal ikke lenger straffes
 • Dette er regjeringens forslag til ny rusreform:
 • Opphevelse av straffansvar for bruk av narkotika og erverv og innehav av en mindre mengde narkotika til egen bruk. Det forblir forbudt, men ikke straffbart.
 • Politiet kan pålegge personen som blir tatt med rusmidler en oppmøteplikt for en kommunal rådgivende instans. For mindreårige kan møteplikt også ilegges foreldre eller den som har foreldreansvaret.
 • All annen befatning med narkotika, innførsel, tilvirkning, salg og oppbevaring over terskelverdier, vil fremdeles være straffbar.
 • Dette er de foreslåtte terskelverdiene (straffri terskelverdi/terskelverdi for påtaleunnlatelse) for de mest vanlige stoffene:
 • Heroin – 2 gram/5 gram
 • Kokain – 2 gram/5 gram
 • Amfetamin – 2 gram/5 gram
 • GHB, GBL og 1,4-butanediol – 0,5 dl/1 dl
 • LSD – 1 lapp/«syreblotter»/3 lapper/«syreblottere»
 • LSD rent virkestoff – 1 mg/2mg
 • MDMA (pulver/krystaller) – 0,5 gram/1 gram
 • Cannabis – 10 gram/15 gram
 • Sopp inneholdende psilocin/psilocybin – 20 gram/50 gram
 • Khat – 500 gram/2 kg
 • Legemidler – 15 rusdoser/25 rusdoser

Kilde: NTB/Regjeringen

Frykter at reformen blir misforstått

Ungdom mot Narkotika er blant organisasjonene bak oppropet.

– Reformen tar ikke ungdom på alvor. Forebygging har ikke blitt nevnt i det hele tatt, sier Lido Ali.

Hun er styreleder i Ungdom mot Narkotika, som jobber med å forebygge bruk av narkotika blant unge.

De er blant annet bekymret for at reformen kan bli misforstått blant ungdommer.

– Det er en veldig stor misforståelse mellom avkriminalisering og legalisering. Spesielt når man for eksempel leser artikler der det står hvor mye narkotika man kan ha på seg uten at man kan bli straffet for det, så tror mange ungdommer at dette allerede er vedtatt. I tillegg vil nok mange tro at politiet ikke vil ha noen rolle i dette lenger. Det blir på en måte blitt en de facto legalisering, sier Ali.

SKEPTISKE: Ungdom mot Narkotika er blant organisasjonene bak foreldreoppropet. Her representert ved styreleder Lido Ali i Ungdom mot Narkotika og aktivitetssekretær Adrian Mikic.
SKEPTISKE: Ungdom mot Narkotika er blant organisasjonene bak foreldreoppropet. Her representert ved styreleder Lido Ali i Ungdom mot Narkotika og aktivitetssekretær Adrian Mikic. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Endal trekker også fram at reformen kan bli misforstått.

– Jeg tror den største virkningen blir en misforståelse ved at barn og unge tenker at nå er det fritt fram, sier han.

Frir til Ap og Frp

Regjeringens rusreform splitter også partiene, og innad i partiene.

Det gjør det spesielt spennende når mindretallsregjeringen til Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre skal finne flertall for reformen i Stortinget. Rusreformen, som først og fremst er Venstres hjertebarn, er i spill.

Senterpartiet avviser blankt at rus bør avkriminaliseres.

– Vi kan ikke gjennomføre en reform som gambler med barn og unges bruk av rus på den måten. Føre var prinsippet må gjelde, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe til TV 2.

Forholder seg til regjeringens reform

Hun vil ha med seg Arbeiderpartiet og Frp på en alternativ rusreform. Det var Klassekampen som først omtalte saken.

– Vi kan ikke støtte en generell avkriminalisering av hensyn til barn og unge, men vi støtter at rusavhengig skal få hjelp og ikke straff, sier Toppe.

Men verken Ap eller Frp hopper ukritisk på Senterpartiets forslag.

– Frp forholder seg til at det er gjort et stort arbeid fra regjeringen med å legge fram en rusreform. Det er den vi skal gå gjennom. Det er den vi skal behandle, sier helsepolitisk talsperson Morten Stordalen (Frp) til TV 2.

Selv om også de og Ap vil se endringer før de eventuelt støtter reformen.

Vil ha mer enn ett møte

I regjeringens forslag skal de som blir tatt med små doser stoff ha et obligatorisk møte med kommunen – i stedet for straff. Det holder ikke mener Ap.

– Vi må se på om det er nok at ungdom kun møter til én time hos en kommune. Kanskje er det klokt at en kan gi et mer omfattende hjelpetilbud. Kanskje må vi også styrke oppfølging i ungdomsskolen og videregående som har god kunnskap om dette kan følge opp ungdom, sier ruspolitisk talsperson Tellef Mørland (Ap) til TV 2.

Jokeren for å få flertall kan fort bli Arbeiderpartiet - som må bli enig med seg selv. Der diskuterer de nå om avkriminaliseringen kun skal gjelde rusavhengige.

– Jeg tror det blir vanskelig å lage en lov der noen er rusavhengige nok, og noen andre ikke. Det blir en spennende diskusjon framover, sier Mørland.

Arbeiderpartiets landsmøte skal behandle saken i midten av april. 16.mars er det høring om rusreformen i Stortinget.

Relatert