HJEMMEKONTOR: Å jobbe hjemmefra har blitt en vane for mange det siste året.
HJEMMEKONTOR: Å jobbe hjemmefra har blitt en vane for mange det siste året. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Advarer mot skattetabbe på hjemmekontor: – Risikerer straffeskatt

Det er mye som er annerledes på hjemmekontoret. For mange vil skatten de må betale være blant det som endrer seg.

Det siste året har nordmenn jobbet mye hjemmefra for å hindre smitte av koronavirus. Det betyr færre reiser til arbeidsplassen, som igjen betyr mindre reiseutgifter.

Bor du langt nok unna jobben, har du normalt rett på fradrag i skatten. I 2020 fikk 284.548 personer fradrag for reiseutgifter for arbeidsreiser og besøksreiser til hjemmet gjennom 2019, opplyser Skatteetaten.

Totalt fikk disse personene over fem milliarder kroner i inntektsfradrag etter at bunnfradraget er trukket fra.

Det er altså snakk om store beløp og mange personer som hadde krav på reisefradrag. Det siste året har det imidlertid vært utstrakt bruk av hjemmekontor, og dermed mindre reising.

Det får konsekvenser for skatten.

Hvem får reisefradrag?

For å ha krav på reisefradrag, må du bo en viss avstand unna jobben. Det har ingen betydning om du går, sykler, kjører bil eller reiser med kollektivtransport til arbeidsplassen.

– Du får skattefradrag for reiser mellom hjem og fast arbeidssted, altså arbeidsreiser, uavhengig av dine virkelige utgifter eller hvilket kommunikasjonsmiddel du bruker. Fradraget beregnes etter korteste strekning mellom hjem og fast arbeidssted etter sats, sier seksjonssjef Lene M. Ringså i Skatteetaten.

For inntektsåret 2020 må arbeidstaker ha reiseutgifter som overstiger bunnfradraget på 23.100 kroner for at utgiftene skal komme til fradrag.

– I praksis innebærer reglene at arbeidstaker må ha en reisevei på minst 32,19 km i fulltidsstilling – med andre ord 230 dager i året – for å kunne få fradrag, forklarer advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen.

Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen.
Per-Ole Hegdahl, advokat og rådgiver i Skattebetalerforeningen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Dette er fordi det gis 1,56 kroner i fradrag per kilometer, og for at antallet kilometer multiplisert med reisevei og 230 arbeidsdager skal overstige 23.100 kroner, må reiseveien være minst 32,19 kilometer hver vei til jobb.

– Mens det gis 1,56 kroner i fradrag per kilometer for de første 50.000 kilometerne i året, er det kun 76 øre kilometeren for antall kilometer over det. I tillegg er det en øvre grense på 75.000 kilometer, slik at arbeidstaker ikke får noe større fradrag dersom årlig reise til og fra jobb blir mer enn det, sier Hegdahl.

Dette betyr at maksimalt reisefradrag til og fra jobb blir 73.900 kroner når bunnfradraget på 23.100 kroner er trukket fra.

Sjekk om du har rett på reisefradrag her.

Skattemeldingen må justeres

Når man skal føre opp fradrag for arbeidsreiser i skattemeldingen, understreker Skatteetaten at man skal føre opp de dagene man faktisk har foretatt en reise mellom hjemmet og arbeidsstedet.

Seksjonsleder Lene M. Ringså i Skatteetaten.
Seksjonsleder Lene M. Ringså i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten

– Det er antall dager og kilometer som skal legges inn i skattemeldingen, og så vil det bli beregnet et fradrag basert på det. Det skal verken foretas en beregning per måned eller føres opp de faktiske kostnadene man har hatt til arbeidsreiser, sier Ringså.

De som hadde mye hjemmekontor i 2020, må justere skattemeldingen etter hvor mange dager de faktisk var på kontoret.

– Når du ikke har utgifter til reisen mellom hjemmet og arbeidsplassen, betyr det at du heller ikke får fradrag for dette, sier Ringså.

For personer som vanligvis har rett på reisefradrag, kan det hende at skattetrekket i skattekortet i 2020 tar utgangspunkt i at du fortsatt skal ha reisefradrag. Om du egentlig har jobbet mye på hjemmekontor, kan du dermed ha blitt trukket for lite i skatt i 2020.

– For 2021 kan du gå inn på våre nettsider og legge inn de faktiske tallene som gjelder for deg i 2021, sier Ringså.

Flere hundre millioner mer i skatt

Med fem milliarder kroner i fradragsberettigede reiseutgifter i inntektsåret 2019, sparte arbeidstakere med reisefradrag i realiteten 1,1 milliarder kroner på skatten.

– Legger vi til grunn at mange av pendlerne bare til en viss grad har reiseutgifter som overstiger bunnfradraget og antallet reiser til og fra jobb reduseres vesentlig for de fleste, vil pendlerne kanskje måtte betale flere hundre millioner kroner mer i skatt i inntektsåret 2020, sier Hegdahl.

Han påpeker at pendlerne også har spart store beløp på å ikke måtte reise til og fra jobb hver dag.

– Det er jo en av de økonomiske fordelene med hjemmekontor. Men de færreste har endret skattekortet på grunn av reduserte fradrag, og da vil resultatet bli at mange av disse vil få restskatt.

Hegdahl oppfordrer til å bruke tid på å kontrollere at alle opplysninger i skattemeldingen blir korrekte.

– Skatteetaten vet ikke alt om deg, og derfor må du fylle ut og korrigere der det er mangler eller gjort feil i skattemeldingen. Det er den enkelte skattyter som selv er ansvarlig for at alle inntekter oppgis til beskatning og at fradragene stemmer overens med de faktiske forhold. Det samme gjelder for formue og gjeld.

– Risikerer straffeskatt

Skatteadvokaten advarer om de mulige konsekvensene dersom du gjør feil.

– Du risikerer betydelig tilleggsskatt, også kalt straffeskatt. Har du handlet sterkt kritikkverdig eller det er mistanke om at feilen er gjort med overlegg, kan tilleggsskatten bli på hele 45 prosent eller 60 prosent av skattebesparelsen. I tillegg belastes skattyter ikke ubetydelige renter som tillegges skattekravet, sier Hegdahl.

Ringså sier Skatteetaten hvert år vil foreta kontroller av skattemeldinger der de mener det er risiko for feil eller skatteunndragelser.

– Vi har hele tiden fokus på å informere godt om hvilke skatteregler som gjelder slik at vi alle skal kunne levere riktig skattemelding. Vi har tillit til at personer som ikke har hatt samme reisemønster i 2020 som de har hatt tidligere år, også korrigerer sin skattemelding deretter, sier Ringså.

Eksempel

Hegdahl har laget et eksempel for å illustrere konsekvensene ved å ikke rapportere pendlerutgifter korrekt.

– Om du bor i Fredrikstad og pendler til jobb i Oslo, har du omtrent ni mils reisevei til jobben. Hvis du er på jobben 230 dager i året, gir dette rett på et inntektsfradrag på 41.484 kroner.

Regnestykket:
90 km x 2 = 180 km.
180 km x 1,56 kroner x 230 dager = 64.584 kroner.
64.584 – bunnfradraget på 23.100 = kr 41.484.

– Hvis arbeidstaker reiser mindre enn 82 ganger til Oslo for å jobbe, og jobber fra hjemmekontoret resten av året, vil denne arbeidstakeren ikke ha krav på fradrag for pendling, sier Hegdahl, og fortsetter:

– Avdekkes det at skattyter har gitt uriktige opplysninger, vil tilleggsskatten kunne bli hele 5500 kroner. I tillegg må skattyter betale unndratt skatt med vel 9000 kroner pluss renter fra tidspunktet for når restskatten skulle vært betalt og frem til faktisk innbetaling.

Han minner igjen om at korrekt skattemelding er ditt eget ansvar.

– Gjør du feil, kan du ilegges tilleggsskatt uavhengig av om du er skyld i feilen eller ikke. Dette er viktig å ha i bakhodet når du på tro og ære skal opplyse Skatteetaten om dine inntekter og formue, sier Hegdahl.

Relatert