AVDEKKER SVINDEL: Svindeljeger Ingrid Grav i Danske Bank forteller om pengemuldyr.
AVDEKKER SVINDEL: Svindeljeger Ingrid Grav i Danske Bank forteller om pengemuldyr. Foto: Julianne Spooren / Danske Bank

Metoden er utbredt i Sverige og Danmark – frykter den skal spre seg i Norge

Bruken av pengemuldyr har økt i Danmark og Sverige de siste årene. Enkelte vet ikke engang at det de gjør er kriminelt.

Når kriminelle får tak i penger gjennom ulovlig aktivitet, trenger de en måte å få pengene til å virke lovlige på. Hvis de bruker pengene uten videre, kan politi og skattemyndigheter bli mistenksomme.

En metode å hvitvaske pengene på er å bruke såkalte «pengemuldyr».

– En muldyrkonto er det vi kaller det når noen mottar penger fra ulovlig virksomhet, for så å sende disse pengene videre for å hvitvaske dem. Det kan bli lagt fram som en jobbmulighet, der du får en relativt stor betaling for lite arbeid, sier svindeljeger Ingrid Grav i Danske Bank til TV 2.

Muldyr er personer eller kriminelle organisasjoner som lar pengene være innom sine konti, gjerne i mange ulike land, for at det til slutt skal se ut som om pengene har en lovlig opprinnelse.

Ved mange slike pengeoverføringer av mindre beløp, blir det dessuten vanskeligere å fange opp den ulovlige aktiviteten. Det kan føre til at pengene går under radaren.

En mye brukt metode er at muldyret mottar et beløp på sin konto. Muldyret tar umiddelbart ut pengene i kontanter, spaserer til en annen bank, et selskap eller en annen privatperson, og overfører pengene videre, gjerne til utlandet. For denne «tjenesten» får muldyret en provisjon.

Muldyr blir ofte vervet gjennom mailkampanjer der man med et slags forretningsspråk tilbyr jobb «med å motta penger fra kunder over hele verden og bearbeide pengene ved hjelp av banksystemet og andre betalingsformidlingssystemer».

Grunnen til at for eksempel det «internasjonale IT-selskapet» trenger slik hjelp, er at det er tidkrevende for dem å håndtere selskapets pengestrømmer i hele verden. Derfor trenger selskapet hjelp og er villig til å betale for det.

Kilde: Finans Norge

– Flere blir overrasket

Et muldyr blir rekruttert av kriminelle, og tilbys på en eller annen måte en sum mot å overføre pengene.

– Kanskje blir du spurt om du kan motta 20.000 kroner på en konto, og sende 18.000 av disse videre til en annen konto. Det er som regel unge som rekrutteres, og gjerne de som har økonomiske problemer, sier Grav.

Hun forklarer at man har to typer muldyr; de som vet at det de gjør er ulovlig, og de som tror at de bare hjelper noen.

– Mange muldyr er ikke engang klar over at det de gjør er kriminelt, sier Grav.

Pengene kan komme fra alle mulige typer kriminell virksomhet, for eksempel svindel.

– Det er flere som blir overrasket når vi kontakter dem og forteller at pengene de har overført egentlig kommer fra en gammel dame som har blitt svindlet, sier Grav.

Stigende trend i Norge

Svindeljegeren forteller at man har sett en betydelig økning i bruken av muldyrkontoer i Sverige og Danmark, hvor det har blitt et stort problem.

– Der har banker og politiet jobbet mye sammen for å fange opp hvitvaskerne. I Danmark var det en økning på 400 prosent i oppdagede muldyrkontoer fra 2018 til 2020, sier Grav, og fortsetter:

– Trender i andre nordiske land kommer ofte til Norge, og avdelingen i Danske Bank som arbeider for å forhindre hvitvasking bekrefter en økning i muldyrkontoer også i Norge.

Omfanget i Norge er så langt lite, men man opplever en stigende trend.

– Vi mistenker at det vil bli enda flere muldyrkontoer i Norge i 2021. Nå som muldyrkontoer blir slått kraftig ned på i Sverige, er det mulig det blir rekruttert enda flere muldyr i Norge, sier Grav.

Ofte bekjente

I Sverige kalles muldyr for penningmålvakter. Svensk politi sier kontakten med muldyret kan oppstå på ulike måter.

– Det som ofte går igjen er at personene som blir kontaktet har en naiv holdning til handlingen, og ikke helt forstår at de begår et lovbrudd, sier kriminalitetsforebygger Lotta Mauritzson ved svensk politis nasjonale bedragerisenter.

Brottsförebyggare
Lotta Mauritzson ved Nationellt bedrägericenter på Nationella operativa avdelningen (NOA).
Brottsförebyggare Lotta Mauritzson ved Nationellt bedrägericenter på Nationella operativa avdelningen (NOA). Foto: Lars Hedelin / Polismyndigheten

Hun forteller at penger som hvitvaskes for eksempel kan komme fra narkotikalovbrudd, menneskehandel, menneskesmugling, skatteunndragelse, bedrageri eller ran.

– I mange tilfeller er penningmålvakten bekjent med personen som ber om tjenesten, og ser gjerne opp til vedkommende. Enkelte blir lokket med tilbud om å være med i en gruppe eller gjeng.

Muldyret låner ut kontoen sin til å motta ulovlige penger, som de så skal ta ut fra minibank eller sende videre.

– For arbeidet får de kanskje beholde mellom 500 og 1000 kroner, sier Mauritzson.

Straff

I 2020 ble det anmeldt 8574 tilfeller av hvitvasking i Sverige, som var en økning på 27 prosent sammenlignet med 2019.

– Til et større bedragerilovbrudd trenger man rundt ti penningmålvakter for å kunne hvitvaske pengene. Vi kan spore oss fram til penningmålvaktene ved hjelp av gode beviser, sier Mauritzson.

I Norge straffes hvitvasking med bøter eller fengsel inntil to år. Dette gjelder også ved uaktsom hvitvasking.

Dersom hvitvaskingen anses som grov, er straffen fengsel inntil seks år.

«Ved avgjørelsen av om hvitvaskingen er grov skal det særlig legges vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra, om utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi, og om lovbryteren har drevet hvitvasking regelmessig», heter det i Straffelovens paragraf 338.

Dersom utbyttet stammer fra grovt ran, grov menneskehandel eller særlig grov narkotikaovertredelse, er straffen fengsel inntil 15 år.

Ble lurt til kriminalitet

Grav trekker frem et eksempel fra 2020 som viser hvordan noen kan bli et pengemuldyr uten å vite det.

– Det ble lagt ut en jobbannonse med småjobber, hvor det angivelig var en helseorganisasjon som trengte hjelp. Alle som søkte fikk jobben, og jobben startet med noen enkle oppgaver som å sjekke prisen på sanitærprodukter i lokalsamfunnet, forteller Grav.

Den neste oppgaven til de «ansatte» var å ta imot penger med Bitcoin og overføre det videre til det som skulle være en veldedig organisasjon.

– Muldyrene måtte opprette en Bitcoin-konto, og pengene de sendte videre gikk selvfølgelig til kriminelle. Det var en måte de kriminelle kunne manipulere folk til å bli muldyr, og få dem til å delta i kriminell aktivitet uten å vite det.

Råd

Gravs råd for å unngå å bli utnyttet av kriminelle er det samme rådet som gjelder for å unngå de fleste svindelmetoder:

– Hvis et tilbud høres for godt ut til å være sant, er det som regel det.

Dersom du blir bedt om å sende penger videre, bør du være kritisk til hvor pengene kommer fra.

– Hvis du sender penger videre som du ikke vet hvor kommer fra, risikerer du å gjøre noe kriminelt og bli straffet for det, understreker Grav.

Ettersom det ofte er unge som rekrutteres som muldyr, oppfordrer Mauritzson foreldre til å følge med på ungdommens kontobevegelser.

– Vis interesse for hva ditt barn eller ungdommer i din krets gjør på internett. Om du mistenker at penger har dukket opp på ditt barns konto som kan være koblet til hvitvasking, må du kontakte banken og anmelde saken til politiet, sier Mauritzson.

Hun foreslår å sette grenser for hvor store beløp barnet kan overføre fra sin konto.

– Snakk med ditt barn om at elektronisk ID og Swish (tilsvarer Vipps, red.anm.) er verdifulle eiendeler som ikke skal lånes ut til noen andre.

Relatert