Leger mener de har funnet en ny korona-medisin – og den finnes allerede på apoteket

– Det er ikke snakk om at vi tror den er effektiv, vi vet at den er effektiv fordi vi har så mye data, sier den amerikanske legen Pierre Kory til TV 2.

Kan det være sånn at vi allerede har en god medisin mot covid-19 og at den finnes i hyllene på apotek over hele landet?

Det mener den amerikanske legen Dr. Pierre Kory, som har lang erfaring med intensiv- og traumemedisin. Sammen med flere leger og forskere i organisasjonen FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance journ.anm) har han det siste året lett etter en medisin som kan brukes forebyggende og til behandling av covid-19. Og nå mener de at de har funnet den.

– Det er ikke snakk om at vi tror den er effektiv, vi vet at den er effektiv fordi vi har så mye data, sier Pierre Kory til TV 2 fra sitt hjem i Madison, Wisconsin.

Parasittmedisin

Medisinen han snakker om heter ivermectin og har i flere tiår blitt brukt i blant annet ormekurer og i behandling mot skabb. Her hjemme finner man den i skabbmedisinen Scatol.

OVERBEVIST: Dr. Pierre Kory er overbevist om at ivermectin har forebyggende og behandlende effekt mot covid-19. Foto: TV 2
OVERBEVIST: Dr. Pierre Kory er overbevist om at ivermectin har forebyggende og behandlende effekt mot covid-19. Foto: TV 2

Da pandemien traff verden ble det forsket på om flere eksisterende medisiner kunne ha effekt mot koronavirus. Malariamedisinen hydroksyklorokin var en av disse. Men det viste seg til slutt av den ikke hadde noen virkning. Dr. Kory og hans kolleger mener historien er en helt annen når det gjelder ivermectin.

Medisinen hadde svært gode resultater i laboratorieforsøk mot koronavirus. Derfor ble det igangsatt flere studier med pasienter.

– Overveldende resultater

– Resultatene er overveldende. Nå har vi over 17 randomiserte kontrollstudier med over to tusen pasienter.

Ivermectin er et såkalt bredspektret legemiddel med antivirale og betennelsesdempende egenskaper. Den er regnet som en trygg medisin med lite bivirkninger, og den japansk-amerikanske forskergruppen bak ivermectin fikk nobelprisen i medisin i 2015.

Dr. Kory forteller at flere av studiene viser at ivermectin har forebyggende effekt mot covid-19.

– Studiene viser at hos folk som tar ivermectin forebyggende, er sjansen for å få covid-19 lik null. Den blokkerer viruset og hindrer det i å fornye seg i cellene.

Fall i dødelighet

I tillegg hevder han at studier gjort i flere land viser kraftig reduksjon i dødelighet der ivermectin er blitt gitt til svært syke pasienter. Han viser til analyser av data fra blant annet Paraguay og India der medisinen er blitt tatt i bruk, også på sykehus.

– Der ser man et dramatisk fall i dødelighet etter at ivermectin ble tatt i bruk. Vi ser at ivermectin er svært effektiv hos innlagte pasienter blant annet fordi den har betennelsesdempende effekt.

Men dersom det stemmer at denne medisinen har så god effekt mot koronaviruset, hvorfor blir det ikke allerede tatt i bruk over hele verden?

– For det første, den blir brukt i flere land. Men den blir ikke brukt i de fleste i-land. Slovakia begynte å bruke den for få uker siden. Antallet land som begynner å bruke ivermectin er økende.

Studiene rundt ivermectin og covid-19 er kontroversielle. Og norske helsemyndigheter vil foreløpig ikke anbefale bruken av ivermectin i behandling av covid-19.

IKKE OVERBEVIST: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier studiene Dr. Kory viser til har svakheter, og at de venter på en større studie før de vil anbefale ivermectin. Foto: Goran Jorganovich
IKKE OVERBEVIST: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier studiene Dr. Kory viser til har svakheter, og at de venter på en større studie før de vil anbefale ivermectin. Foto: Goran Jorganovich

Svake studier

– Vi har gått igjennom alle disse studiene og mange av disse har svakheter og det er vanskelig å trekke en sikker konklusjon. Så vi vil veldig gjerne ha en virkelig god, stor studie med placebokontroll, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

– Er det sånn at du tror at ivermectin kan komme til å bli godkjent?

– Absolutt, så lenge det kommer gode, store studier. Vi venter på en gjennombruddsstudie med godt opplegg, sier Madsen.

Pierre Kory mener det er flere årsaker til at en slik stor studie foreløpig ikke foreligger.

– Dette blir vanligvis gjennomført av et legemiddelfirma eller et stort akademisk, medisinsk senter. Men ingen har finansiert en studie av den størrelsen, og dermed blir disse mindre randomiserte kontrollstudiene avvist av nasjonale legemiddelbyrå. Og det er svært uheldig. For dataene som ligger til grunn her er noe av det mest imponerende man kan finne.

Skabbepidemi

Er man i Norge for konservative når det gjelder nye legemidler?

– Nei, og det er det samme over hele den vestlige verden. Vi må være sikre før vi godkjenner for bruk. For tenk om det skulle vise å ikke virke og fremkalle bivirkninger?

Madsen viser til at ivermectin brukes i behandling av skabb.

– Vi har hatt en skabbepidemi de siste årene og man er redd for resistens og at ivermectin ikke skulle virke mot skabb lenger.

Pierre Kory har det siste året deltatt på høringer om ivermectin i det amerikanske senatet, og har hatt flere møter med nasjonale helsemyndigheter.

– Vi har kunnskapen og den må deles, og forhåpentligvis kan det føre til endring.

Lege og professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, Per Olav Vandvik mener at legemidler har blitt mer aktuelt ved covid-19 enn man trodde.

– Dette fordi pandemien trekker ut i langdrag og det tar tid før vaksinen gir oss den effekten vi venter på, sier Vandvik.

Vandvik leder den ideelle organisasjonen MAGIC, som på oppdrag fra WHO jobber med retningslinjer for bruken av medisin mot covid-19.

Rivende utvikling

– Det skjer en rivende utvikling nå ved at det stadig vekk kommer nye legemidler vi er nødt til å ta stilling til om vi skal bruke eller ikke.

Det knyttes spesielt håp til to legemidler som WHO nå vurderer om de skal anbefale til bruk i behandling for og mot Covid-19.

– Nå er det utrolig spennende. Vi har Ivermetcin som en del er helt overbevist om at har en stor effekt på å redusere død. Og så har vi Tocilizumab som det andre legemiddelet, som ser ut til å redusere død og behov for respirator behandling.

Anbefalingen for eller i mot kan komme innen tre til fire uker. Deretter blir det opp til helsemyndigheten om de vil følge anbefalingene, og eventuelt ta i bruk legemidlene.

– Norge, som alle de andre landene vi jobber med, burde være mer frempå og jobbe med beslutningsstøtte og retningslinjer for bruk av medisinene. Slik at vi er forberedt når anbefalingene kommer.

– Hvis vaksinene ikke blir rullet ut raskt nok eller det oppstår flere mutasjoner, vil vi ha et betydelig antall som kan bli alvorlig syke. Det gjør at vi må ha et sett med legemidler til å behandle de.

Relatert