Her styrer han 13.000 ansattes kamp mot korona

Ett år etter at alarmen gikk i Helse Bergen fikk TV 2 være med inn i deres korona-kommandosentral.

– Fire innlagt på intensiven på Haukeland. Hvordan er kapasiteten?

Klokken er åtte, og beredskapsmøtet i Helse Bergen er i gang.

Få minutter tidligere strømmet ansatte inn i konferansesenteret på sykehusområdet på Haukeland. Deltakere via Skype tikker inn.

De er klinikkledere, fageksperter, analytikere, laboratorieansatte, tillitsvalgte og mange fler. Sammen tar de beslutninger som påvirker driften av helsetilbudet i alle de 18 kommunene som Helse Bergen har ansvar for. Denne gangen får TV 2 være flue på veggen.

Nå er det de sykeste pasientene som står på agendaen. Fageksperten sier at intensivavdelingen i realiteten er full for øyeblikket.

– Så intensiven er presset. Da skal vi være obs på det, oppsummerer administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen.

ÅPEN MIKROFON: Fordeling av vaksiner til sykehusets pasienter var et av dagens store tema.
ÅPEN MIKROFON: Fordeling av vaksiner til sykehusets pasienter var et av dagens store tema. Foto: Robert Reinlund

Ba om ti ganger for mange vaksiner

Sykehusdirektøren styrer møtet med relativt streng hånd. Taletiden er kort hver gang noen reiser seg. I dag er det særlig diskusjon om vaksinasjon av innlagte pasienter som tar tid.

Via skjermen bak talerstolen ser alle at Helse Bergen i dag har pfizer-vaksiner til 528 pasienter. Spørsmålet er hvilke pasienter skal få dem.

Avdeling for rusmedisin er blant dem som har meldt inn behov. De ønsker 168. Det samme har psykiatrisk klinikk, som ber om 45. Medisinsk klinikk har meldt behov for 250 vaksiner.

– Dette må være en tastefeil, vi har meldt behov for 20 vaksiner, ikke 200, klargjør en annen av møtedeltakerne, som er med på Skype. Humring brer seg i salen.

FEIL VAKSINETALL: Hansen sier at den flate møtestrukturen gjør at man raskere får avklart spørsmål og uklarheter.
FEIL VAKSINETALL: Hansen sier at den flate møtestrukturen gjør at man raskere får avklart spørsmål og uklarheter. Foto: Robert Reinlund

– Det var godt å få avklart, sier Hansen med et smil.

Møtets varighet er satt til 30 minutter. Vaksine-diskusjonen blir flyttet videre i en mindre gruppe, og skal følges opp på torsdagens beredskapsmøte.

Ett år siden pandemien var på vei

Det er nå ett år siden det første beredskapsmøtet knyttet til koronapandemien ble avholdt på Haukeland. Den gang var en pandemi på vei.

Siden den gang har sykehusdirektør Eivind Hansen ledet flere hundre møter.

De bestemte seg tidlig for å ha en flat struktur, der alle som vil får komme til orde.

Nå er det viseadministrerende direktør som tar ordet.

Takkes av Ulvik

– Vi har vært i kontakt med Ulvik igjen. Smitten der er på mange måter brent ut, og de ønsker å takke alle våre folk for hjelpen i forbindelse med utbruddet, sier en av de fremmøtte, Randi Louise Møgster.

Da det muterte viruset ble påvist i Ulvik, forstod man at ting måtte skje raskt. Den lille kommunen ba om hjelp fra det langt større fagmiljøet i Bergen.

Restriksjoner og nedstengning i Ulvik etter utbrud av mutantvirus.
Restriksjoner og nedstengning i Ulvik etter utbrud av mutantvirus. Foto: Pål Schaathun

– Dagen etter at forespørselen kom, var våre folk på vei til Ulvik, sier Hansen.

Møtets agenda er som den pleier. Hver tirsdag og torsdag samles 30-50 nøkkelperosoner for å gjennomgå ferske smitte- og vaksinasjonstall, r-tall og smitte blant ansatte. De snakker om smittevernutstyr, fraværstall og om opplæringsaktiviteter må utsettes, eller ikke.

Mener møte-grep gir bedre helsetilbud

I tiden etter nedstengingen av Norge ble det holdt to daglige beredskapsmøter. Nå klarer det seg med to i uken.

KAN TESTE I FLENG: Ved laboratoriet på Mikrobiologisk avdeling har man god testkapasitet. Testkapasiteten var også tema på dagens beredskapsmøte.
KAN TESTE I FLENG: Ved laboratoriet på Mikrobiologisk avdeling har man god testkapasitet. Testkapasiteten var også tema på dagens beredskapsmøte. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Etter ett år i en form for kontinuerlig kriseberedskap, der beredskapsnivået iblant heves og senkes fra dag til dag, har sykehusledelsen gjort seg noen viktige erfaringer.

– Vi har lært oss å aksjonere raskt. Vi kan ikke utrede et halvt år når utfordringen er så tett på oss.

KAOS TIL KONTROLL: På det meste var 13 innlagt på intensivavdelingen på Haukeland. I dag er tallet fire.
KAOS TIL KONTROLL: På det meste var 13 innlagt på intensivavdelingen på Haukeland. I dag er tallet fire. Foto: Foto: Katrine Sunde/Haukeland Universitetssjukehus

Sykehusdirektøren mener beredskapsmøtene med mange deltakere og streng møtestruktur har vært utslagsgivende for nettopp det.

Fire innlagte på intensiven

– Vi er raskere med å beslutte og raskere med å gjennomføre, sier Hansen.

– Mye av dette er jo eksempler på konkrete ledelsesvalg, men hva betyr dette for befolkningen?

– Jeg håper og tror at vi fremstår som trygg, og at vi kommuniserer ganske likt utad. Vi skal by på våre fagfolk, slik at befolkningen ser at dette er folk du kan stole på, sier Hansen.

Totalt innlagte pasienter med covid-19 i Helse Bergen: 6

Innlagte pasienter med covid-19 på Haukeland: 6

Av disse er talet på pasientar som får intensivbehandling: 4 (aldersgruppe 18-64)

Innlagte pasienter med covid-19 på Voss: 0

Antall døde pasienter med covid-19 hittil i Helse Bergen: 13

Relatert