– Et farlig spill og en eskalering av konflikt

Bjørnar Moxnes (Rødt) frykter i verste fall tøffe mottiltak fra Russland etter at amerikanske bombefly landet på norsk jord mandag.

Mandag rundt klokken 17 landet det fjerde amerikanske bombeflyet på norsk jord på Ørland kampflybase i Trøndelag.

Det vekket kraftige reaksjoner hos blant andre partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Han er sterkt kritisk til den amerikanske stasjoneringen i Norge, og mener regjeringen i større grad må tenke over faren for at Norges land kan bli sentral i en konflikt mellom stormaktene.

– Vi burde videreføre det vi fulgte i mange tiår etter krigen — selv med NATO-medlemskap: Vi hadde blant annet en basepolitikk hvor vi sa nei til enhver utenlandsk militær tilstedeværelse permanent på norsk jord, sier partilederen.

Moxnes mener regjeringen «til enhver tid» sier ja til alt USA ber Norge om å gjøre, og at de i høyere grad tar hensyn til amerikanske interesser, enn de norske.

Øker faren for norsk slagmark

Moxnes mener militær-samarbeidet øker faren for at Norge blir en slagmark ved en eventuell konflikt mellom stormaktene USA og Russland.

PARTILEDER: Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt.
PARTILEDER: Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt. Foto: Stian Lysberg Solum

– Russerne har sett på oss som en stabil nabo i mange år. Men ser de på oss som et oppmarsjområde for både projisering av amerikansk aggresjon mot deres territorium — ja, da kan du bare vente deg helt andre mottiltak enn de du har sett til nå.

Rødt-lederen fortsetter:

– Derfor er det et farlig spill og en eskalering av en konflikt som Høyre og regjeringen er med på, ved å si ja til alt USA ber Norge om å gjøre.

Avskrekking og beroligelse

Hårek Elvenes er forsvarspolitisk talsperson for Høyre. Han sier på sin side at norsk sikkerhetspolitikk overfor Russland er basert på avskrekking og beroligelse.

– Når nå flyene øver midlertidig fra Norge, må det ses inn i en avskrekkingssammenheng, sier Elvenes.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson for høyre. / NTB
Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsperson for høyre. / NTB Foto: Lise Åserud

Han sier likevel at vi har grunn til å reagere når russiske styrker beveger seg nærmere de norske grensene, noe de har gjort de siste årene.

– Er det da klokt å tillate amerikanske bombefly på norsk jord?

– Det må være en balanse i dette. Det allierte nærværet i nordområdene er svært begrenset hvis du sammenligner det med hva Russland har av militære styrker ikke mange mil fra Norges grenser.

For at Russland skal vite at vi ikke aksepterer et slikt øvingsmønster, må også Norge sammen med de allierte signalisere at vi har rett til å avskrekke og til forsvare oss, ifølge Elvenes.

Forbereder samtreningen

Det er på Ørland kampflybase det norske og amerikanske militæret skal trene sammen. Over 200 amerikanske soldater er nå på norsk jord, klare til å forberede samtreningen mellom de amerikanske flyene og norsk luft- og bakkestyrker.

– Det er viktig for oss fordi det er nødvendig å trene felles prosedyrer, taktikker, interoperabilitet og integrasjon. Det får vi kun gjort gjennom fysisk tilstedeværelse, sier Michael Bottenvik Hartmann til TV 2. Han er nestkommanderende ved Ørland kampflybase.

At amerikanske bombefly skulle stasjoneres i Norge har imidlertid skapt reaksjoner hos flere politikere, som mener at dette kan skape større spenning mellom Norge og Russland.

Ifølge Hartmann har de amerikanske flyene kapasitet til å levere den samme typen våpen som de norske F-16 og F-35-flyene kan, men de kan bære med seg langt større volum.

Økt behov for alliert forsterkning

Bakgrunnen for amerikanernes ankomst i Norge, er at behovet for alliert forsterkning av Norge har økt de siste årene. I tillegg har også NATOs aktivitet i nord økt betraktelig.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen har endret seg de siste årene, med et økt spenningsnivå og stormaktsrivalisering mellom Russland og USA.

Ifølge den amerikanske europeiske felleskommandoen EUCOM er det første gang dette skjer i Norge.

PÅ NORSK JORD: Her lander det andre amerikanske bombeflyet på norsk jord mandag ettermiddag.
PÅ NORSK JORD: Her lander det andre amerikanske bombeflyet på norsk jord mandag ettermiddag. Foto: Stein Roar Leite

Relatert