TRANSPLANTASJON: Det var ved Universitetssykehuset i Michigan i USA at det ble gjort en utilsiktet men fatal feil. Illustrasjonsfoto: Joe Hallisy / AP / NTB
TRANSPLANTASJON: Det var ved Universitetssykehuset i Michigan i USA at det ble gjort en utilsiktet men fatal feil. Illustrasjonsfoto: Joe Hallisy / AP / NTB

Skulle gi pasient nye lunger – gjorde fatal koronaglipp

En kvinne fra Michigan døde i høst bare måneder etter at hun hadde fått implantert to nye lunger. Nye opplysninger viser at det ble gjort en alvorlig koronaglipp som trolig er den første av sitt slag.

En kvinne med kols fra delstaten Michigan i USA, skulle få byttet ut begge lungene sine til nye ved hjelp av nye donorlunger. NBC News skriver at transplantasjonen fant sted et sted mellom sommeren og høsten 2020.

Donorlungene ble hentet fra en kvinne som pådro seg alvorlig hjerneskade med døden til følge etter en bilulykke. Selve lungene var det tatt prøver av og gjort tester på. Det ble også gjort tester i nese og hals på donorkvinnen, men ingenting slo ut som unormalt.

– Vi gjennomførte screening, gjorde alle tester som vi normalt gjør og alle test som er mulig å gjøre ved et slikt tilfelle ble gjennomført, sier lege og direktør ved transplantasjonsavdelingen ved Michigan universitetssykehus, Daniel Kaul i en rapport publisert i American Journal of Transplantation.

Ble brått syk etter operasjonen

Til å begynne med så det ut til at operasjonene hadde gått fint, men etter tre dager begynte ting å endre seg.

Kvinnen fikk feber, blodtrykket sank og hun slet med tungpust. Alle symptomene kan være synonymt med en lungeinfeksjon.

Helsetilstanden ble gradvis verre, og etter en stund utviklet det seg til at kvinnen fikk septisk sjokk og problemer med hjerte.

Legene besluttet å gjennomføre en test som de tidligere ikke hadde gjennomført, nemlig en koronatest.

Da testen kom tilbake viste det seg at det var koronavirus i lungene til kvinnen, noe legene så på som forunderlig.

Ingenting tilsa nemlig at hun skulle være smittet fra før av, så jakten på smitteveien ble igangsatt.

Hadde gjort grundige tester

Personen som lungene ble donert fra, hadde som nevnt vært gjennom en rekke tester, og 48 timer før de ble operert ut hadde de testet dem for korona, med negativt prøvesvar som resultat.

Familien til donorkvinnen ble kontaktet og de kunne fortelle at hun i forkant av ulykken ikke hadde hatt noen symptomer på koronavirus, eller at hun hadde vært ute å reist. Hun hadde heller ikke nærkontakter som var smittet.

Legene hadde likevel tatt vare på en prøve som var gjort av væske fra kvinnens lunger før de ble transplantert inn, og den ble nå plutselig mer interessant.

USA: Det var ved dette sykehuset lungetransplantasjonen ble gjennomført på kvinnen
USA: Det var ved dette sykehuset lungetransplantasjonen ble gjennomført på kvinnen Foto: Carlos Osorio / AP / NTB

Nye undersøkelser avslørte noe uvanlig

Det ble bestemt at prøven skulle gjennom en koronatest, og den viste seg å være positiv.

– Vi ville aldri brukt lungene hvis en positiv koronatest hadde vist at det var koronavirus i lungene, sier Kaul.

Kvinnen hadde rett og slett blitt smittet av å få operert inn lunger med koronasmitte.

Hun ble med tiden raskt enda dårligere, og flere av hennes organer sviktet. Legene forsøkte å gi kvinne flere av de godkjente behandlingene som finnes for korona, som legemiddelet remdesivir og blodplasma, men til ingen nytte.

Til slutt fikk kvinnen også ECMO-behandling, som er en maskin som brukes til å avlaste et sviktende hjerte- eller lunger. Men det var nytteløst, og 61 dager etter lungetransplantasjonen mistet hun livet.

Første av sitt slag

Kaul skriver i rapporten at det i forkant av dette tilfellet ikke var klart om koronaviruset kunne overføres gjennom organtransplantasjon, selv om det er godt dokumentert med andre luftveisvirus.

Ifølge NBC News er tilfellet som er dokumentert i Michigan det første som er registrert i USA. Det ble i alt gjennomført over 40.000 transplantasjoner i landet i 2020. Om noe lignende har forekommet andre steder er ikke kjent.

Det har i etterkant av tilfellet blitt krav om enda grundigere tester av lungedonorer i USA.

Relatert