Kjell Inge Røkke, her fotografert i 2019, er initiativtaker til Stiftelsen VI.
Kjell Inge Røkke, her fotografert i 2019, er initiativtaker til Stiftelsen VI. Foto: Terje Pedersen

Idrettsforbundet innrømmer feil etter at Stiftelsen VI sa opp avtale

Stiftelsen VI har sagt opp avtalen med Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen som følge av misnøye med fordelingen av ekstraordinære midler fra myndighetene.

Det melder Idrettsforbundet i en pressemelding fredag og gjør det klart at forbundet har gjennomført samtaler med VI-stiftelsen i håp om å finne en løsning.

Forbundet medgir også feil i fordelingen og vil forskuttere midler for å hjelpe kandidater til Paralympics-deltakelse i forberedelsene til lekene i Tokyo.

Birgit Skarstein er styremedlem.
Birgit Skarstein er styremedlem. Foto: Terje Pedersen

Det er fordelingen av de ekstraordinære midlene, ca 5,5 millioner kroner, fra Kulturdepartementet som følge av utsettelsen av OL og Paralympics i Tokyo som er bakgrunnen for at stiftelsen har sagt opp avtalen. Midlene skulle dekke merkostnader forbundet med utsettelsen.

Stiftelsen VI har siden opprettelsen i 2018 vært den viktigste eksterne partner for norsk paraidrett. Etter initiativ fra Kjell Inge Røkke gikk Stiftelsen VI inn med 125 millioner kroner over fem år. I styret i Stiftelsen VI sitter blant andre Røkke, prinsesse Märtha Louise, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal og Aker-sjef Øivind Eriksen som styreleder.

– Dette er ikke forenelig med verdisynet verken til Stiftelsen VI eller de som finansierer oss, sier daglig leder Knut Nystad til VG.

– Vi er nå i dialog med både Olympiatoppen og NIF og parautøverne om hva som skal skje videre. Stiftelsen VI skal ikke trekke seg fra vårt engasjement i idretten. Men vi reagerer sterkt på det som har blitt gjort fra Olympiatoppen i denne saken, fortsetter han.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø.
Toppidrettssjef Tore Øvrebø. Foto: Vidar Ruud

Beklager

– NIF beklager dersom tildelingskriteriene kan oppfattes som en nedprioritering av parautøvere i vår organisasjon. Det er overhodet ikke intensjonen, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i pressemeldingen.

Han forklarer at det meste av kostnadsøkningen er knyttet til særforbundenes drift av olympiske og paralympiske landslag, og at 80 prosent av den første ekstrabevilgningen derfor ble fordelt direkte til særforbundene.

– På bakgrunn av kartlagte behov har NIF valgt å bruke resterende midler til å støtte den utøvergruppen med størst akutte likviditetsutfordringer knyttet til satsingen mot OL og PL. Dette er utøvere og lag i hovedsak fra idretter med begrenset kommersielt potensial i Norge, som kun mottar ordinære Olympiatopp-stipender.

Utøvere som mottar VI-stipender i tillegg til Olympiatopp-stipendene ble vurdert til å stå bedre rustet likviditetsmessig.

Erkjenner feil

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både olympisk og paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, fortsetter Øvrebø.

NIF lover å forskuttere støtte fra egne midler i påvente av en forventet tilleggsbevilgning fra Kulturdepartementet. Denne vil bli vurdert uavhengig av bevilgninger fra VI-stiftelsen.

– I kraft av vår rolle som Norges Paralympiske Komité skal vi sørge for at utøvere som er aktuelle for Paralympics i Tokyo mottar sin rettmessige økonomiske og sportslige støtte inn mot lekene, sier toppidrettssjefen.

(©NTB)