Politimann dømt etter angrep i avhør

Politimannen havnet i basketak med den siktede i avhøret. Nå er han dømt til betinget fengselsstraff.

I et avhør den 19. november i 2019 oppsto det en uenighet mellom en politimann og da narkotikasiktede Qadar Osman Abdi.

Abdi hadde skrevet ned et passord til en Snapchat-konto på en lapp. Da han ombestemte seg, og krøllet sammen lappen, tok politimannen affære.

Han tok først tak i hånda til Abdi, før det oppsto et basketak og to andre politibetjenter også involverte seg. Til slutt ender de opp på gulvet.

Se video av avhøret øverst i saken.

Qadar Abdi er i dag dømt til ni år og seks måneders fengsel for å ha blitt tatt med 40 kilo amfetamin i leiligheten sin.

Ikke trodd

Fredag ble den tidligere politimannen, som siden har pensjonert seg, dømt til 24 dagers betinget fengsel.

Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner, og en erstatning til Abdi på 15.000.

Han har hele veien nektet straffskyld, og sa i sin forklaring at han syntes saken er lei, men han bestemt mener at han ikke gjorde noe galt da han la Abdi i bakken. I øyeblikket følte han at det var hans plikt å ta kontroll over situasjonen.

– Jeg hadde ingen interesse av å gjøre alt dette, sier han.

Et viktig moment i saken var også hvorvidt mannen var klar over at passordet som Abdi skrev på en lapp, hadde blitt fanget opp av både lydopptak og videoopptak, slik at det ikke var nødvendig å sikre lappen som dokumentasjon.

Selv hevdet han at han ikke visste at informasjonen på lappen var fanget opp. Dette fester retten ingen lit til.

«Tiltalte visste på det aktuelle tidspunktet for handlingen at NN hadde fått tak i det aktuelle navnet på lappen ut fra at hun hadde bedt fornærmede skrive det ned, lest det, og deretter spurt fornærmede om han hadde et brukernavn til. Tiltalte visste videre at det ble gjort lyd- og bildeopptak av avhøret, samt at det ble foretatt ekstraopptak ved hjelp av en back-up opptaker,» skriver retten i dommen.

Unødvendig maktbruk

I retten forklarte både den nå dømte politimannen og to av hans kollegaer at de var ekstra oppmerksomme på Abdi fordi han tidligere hadde vært aggressiv.

Retten mener likevel at det var helt unødvendig å benytte makt i situasjonen som oppsto.

«Det er ingenting ved fornærmedes forutgående adferd under avhøret som skulle tilsi behov for, eller at det var nødvendig, med et fysisk inngrep fra tiltaltes side. Det pekes i denne forbindelse på at den aktuelle avhørssituasjonen, frem til tiltalte fysisk grep inn, hadde foregått i en rolig atmosfære, og med tid til å overveie den konkrete situasjonen og de ulike handlingsalternativer,» skriver Kristiansand tingrett.

Retten bemerker videre at maktbruken hadde blitt vurdert som overdreven selv om det skulle vise seg at den førte til et viktig beslag.

– Skuffet

Politimannens advokat, Carl Henning Leknesund, opplyser til TV 2 at hans klient er skuffet over dommen.

– Ved forkynnelse tok han betenkningstid på 2 uker. Denne tiden vil bli benyttet til å gjennomgå domspremissene nøye, sier Leknesund.

– Alt tyder på at dommen vil bli påanket.

Relatert