Viggo Kristiansens psykolog: – Han er klar for å komme ut

Psykolog Atle Austad mener at Viggo Kristiansen har bearbeidet Baneheia-drapene grundig – uansett om han er skyldig eller ei.

– Jeg tror aldri jeg har kjent noen så godt som Viggo, for jeg har heller aldri fulgt opp noen så mye som ham, sier Austad.

Siden 2004 har han hatt regelmessig kontakt med Kristiansen, gjerne ukentlig. Austad har fått taushetsplikten opphevet og kan derfor snakke med TV 2.

Han forteller at Kristiansen opprinnelig ønsket hjelp til å bearbeide et seksuelt overgrep han begikk i tenårene. Drapene i Baneheia nektet han enhver befatning med.

– Jeg var jo helt sikker på at han hadde gjort det, så jeg bare regnet med at han kom til å fortelle om det etter hvert, sier Austad.

Snakket om drapene

Underveis i samtalene nevnte Kristiansen ofte at han ønsket å begjære saken sin gjenopptatt. Austad rådet ham til å kontakte advokat Sigurd Klomsæt.

I mange år jobbet Klomsæt med å få til en gjenåpning, men alle begjæringene ble avslått av Gjenopptakelseskommisjonen.

Samtidig bestemte Austad at han og Kristiansen skulle begynne å bearbeide Baneheia-drapene, uavhengig av skyldspørsmålet. Austad ville at Kristiansen detaljert skulle sette seg inn i drapene slik de var beskrevet i dommen mot ham.

– Min hypotese var at dersom han har gjort det, så ville han bli tvunget til å forholde seg til de følelsene. Og hvis han ikke hadde gjort det, så måtte han sette seg inn i situasjonen, sier Austad.

ENDRET OPPFATNING: Atle Austad synes gjenåpningen av Baneheia-saken er en seier for rettssikkerheten. Foto: Frode Sunde / TV 2
ENDRET OPPFATNING: Atle Austad synes gjenåpningen av Baneheia-saken er en seier for rettssikkerheten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Samtidig begynte psykologen selv å sette seg inn i sakens beviser. Jo mer han leste, jo mindre sikker ble han på at Kristiansen var skyldig.

– Ble drapstruet

På et tidspunkt bikket det over. Austad er, etter utallige timer sammen med Kristiansen, fullstendig overbevist om 41-åringens uskyld.

Det standpunktet ble kjent for offentligheten i 2014, da han ga uttrykk for sitt syn i en uttalelse til Gjenopptakelseskommisjonen.

Dermed ble det åpnet tilsynssak mot Austad, som måtte svare til Fylkeslegen om hvordan han kunne behandle Kristiansen og samtidig tro at han var uskyldig dømt.

– Tilsynet konkluderte med «ingen kritikk», så det var lettende. Samtidig fikk jeg drapstrusler. Jeg følte meg som Norges mest forhatte mann. Da ble jeg redd og ønsket ikke å uttale meg om saken, sier Austad.

Avsluttet terapi

Han mener at de seks avslagene fra Gjenopptakelseskommisjonen har vært vanskelige å håndtere for Kristiansen. I tillegg mener han at mediedekningen av saken har vært belastende.

– Annenhver uke står det et eller annet om Viggo i avisene, og at han er det verste monsteret. Sånne ting setter ham ut. Han har slitt mye med helsa og med å holde ut, sier Austad.

Nå er det opp til Riksadvokaten å avgjøre om Kristiansen skal frifinnes eller om det skal gjennomføres en ny rettssak med full bevisføring.

OVERBEVIST: Atle Austad har behandlet Viggo Kristiansen siden 2004. Foto: Frode Sunde / TV 2
OVERBEVIST: Atle Austad har behandlet Viggo Kristiansen siden 2004. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom Kristiansen skulle bli dømt igjen, er psykologen helt sikker på at han vil gi opp kampen. Hvis han derimot skulle bli frifunnet, er Austad trygg på at Kristiansen er klar for å ta del i samfunnet.

– Seksualiteten og alle følelsene er godt bearbeidet hos Viggo, uavhengig av skyldspørsmålet. At vi avsluttet terapien i mars, vekker ingen bekymring i meg. Han er klar for å komme ut, sier han.

De to snakket senest sammen i jula, da Kristiansen var ute på permisjon. Ifølge Austad har de en stående avtale om å gjenoppta kontakten dersom Kristiansen blir en fri mann.

– Da vil han trenge hjelp til å tilpasse seg virkeligheten. Han er redd, ikke minst for det å måtte se seg over skulderen, så det vil bli en tilvenning, sier han.

Relatert