Store tekniske problemer rammet pasienter og leger

Helsenorge.no og andre tjenester driftet av Norsk helsenett var nede i flere timer torsdag. Leger og pasienter ble rammet.

Norsk helsenett opplevde en nettverksfeil i ett av datasentrene i formiddag som medførte at flere tjenester var trege eller vanskelig tilgjengelige i en periode på opp mot tre timer, opplyser Norsk Helsenett til TV 2.

VG, som ført omtalte saken, skriver at problemene startet i 11-tiden, og de ble løst igjen i 14-tiden.

Norsk Helsenett utvikler, forvalter og drifter de nasjonale e-helseløsningene helsenorge.no, kjernejournal og e-resept.

Kunne ikke logge inn

Direktør Synnøve Farstad for HR og kommunikasjon i Norsk helsenett skriver i en e-post til TV 2 at de tekniske problemene blant annet rammet helsenorge.no.

– Dette medførte at innbyggere ikke kunne logge seg inn for å se sine helseopplysninger, og fastleger ikke kunne bruke funksjoner i helsenorge.no, skriver Farstad.

Også det som kalles meldingstjenesten ble berørt, noe som førte til at for eksempel prøvesvar fra sykehus til fastleger ble forsinket.

Enkelte legekontor mistet tilgangen til eget journalsystem fordi systemet deres er koblet mot leverandøren via vårt datasenter, opplyser Farstad.

Beklager

– Tjenestene fungerer nå som normalt igjen. Vi har sjekket med journalleverandørene hos de legekontorene som ikke hadde tilgang til journalsystemet sitt, og får bekreftelse fra dem om at legekontorene nå har tilgang til sine systemer. Vi har også vært i direkte kontakt med flere legekontor, som bekrefter at alt fungerer, sier direktøren.

Norsk helsenett beklager.

– Vi beklager sterkt problemene feilen har medført, både for innbyggere og de som jobber i helsetjenesten. Vi vil gå grundig gjennom hendelsen slik at vi gjør det vi kan for at slike feil ikke skjer igjen, sier hun.