HØYT KONSUM: Sammenlignet med jevnaldrende i Europa surfer norske barn og unge nesten tre ganger så mye på porno.
HØYT KONSUM: Sammenlignet med jevnaldrende i Europa surfer norske barn og unge nesten tre ganger så mye på porno.

Unge ser på porno stadig tidligere: – Vi bør bekymre oss

Eksperter er bekymret for norske ungdommers pornovaner.

TV 2 presiserer: I den første versjonen av denne artikkelen ble det i ingressen skrevet at norsk ungdom i gjennomsnitt ser porno i fem år før de debuterer seksuelt.

I en sak på Faktisk.no er påstanden ettergått, og i lys av uttalelser fra blant annet Elisabeth Staksrud, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo og tall fra undersøkelsen EU Kids online og Medietilsynets rapport fra 2020, har TV 2 valgt å fjerne påstanden.

I den nye versjonen av artikkelen er ingressen endret til: Eksperter er bekymret for norske ungdommers pornovaner.

– Det er et utrolig eksperiment vi holder på med ved å utsette barna for dette, uten å ha kontroll på hva som foregår, sier Tore Holte Follestad.

Han er sexologisk rådgiver ved Sex og samfunn, og mener det er problematisk at barn har tilgang på porno uten å ha forståelse for hva de ser på eller hva som er ekte.

– Dette får de unge til å tenke at «gjør jeg ikke dette og ser jeg ikke sånn ut, er jeg skikkelig mislykket», sier Follestad.

Barn og unges forhold til porno er et av temaene som tas opp i den nye dokumentarserien «Pornolandet» på TV 2.

Serien undersøker nordmenns forhold til porno, og søker blant annet svar på hvilke konsekvenser fri tilgang til porno har på unge mennesker som vokser opp i dag.

SERIE: Dokumentarserien «Pornolandet» tar opp nordmenns uavklarte forhold til porno.
SERIE: Dokumentarserien «Pornolandet» tar opp nordmenns uavklarte forhold til porno. Foto: TV 2

– Urovekkende hvor lite voksne engasjerer seg

Silje Berggrav, forfatter av Redd Barna-rapporten «Et skada bilde av hvordan sex er», mener at porno bør bli et tema i seksualundervisningen.

– Så forstår unge mer av hvordan porno kan påvirke seksualitet og relasjoner på godt og vondt. De trenger å lære at det man ser i porno er urealistisk, at de i filmen har samtykket, at det er en fantasiverden og at man får et falskt bilde av hvordan kropper ser ut, sier Berggrav.

Hun mener temaet er særlig viktig fordi barn og unge har tilgang til store mengder porno i en fase av livet der hjernen er i utvikling og seksuelle tenningsmønstre formes.

– Det er påfallende og urovekkende hvor lite voksensamfunnet engasjerer seg i dette, også på politisk hold, mener Berggrav.

– Det er viktig at voksne tar praten med barn, men også at vi får en debatt om de store nettaktørenes ansvar.

Funnene i rapporten kan tyde på at det å se mye porno i tidlig alder, bidrar til å forme unges seksuelle tenningsmønster og atferd.

– Mange av ungdommene vi snakket med, mener at det er en klar sammenheng mellom bruk av porno og press om å delta i seksuelle handlinger som de opplever som grenseoverskridende, krenkende og i noen tilfeller smertefulle, sier Berggrav.

– Grunn til bekymring

Psykolog Svein Øverland sier at mange unge har sett porno i flere år før de debuterer seksuelt, og ofte også før de i det hele tatt har hatt en seksuell interesse.

BEKYMRET: Svein Øverland, psykolog ved senter for rettspsykiatri, St. Olavs hospital.
BEKYMRET: Svein Øverland, psykolog ved senter for rettspsykiatri, St. Olavs hospital. Foto: Privat

– Vi har ingen gode tall, men ser at sammenhengen med problemer med sex sannsynligvis har en sammenheng med prestasjonsangst grunnet pornografi, sier han.

Han mener det er grunn til å bekymre oss for de unge.

– Alle undersøkelser viser at unge sliter med depresjoner, søvnproblemer og lyst-problematikk. Barn og ungdom føler på mye press, og når seksualiteten i tillegg preges av press, tenker jeg at man tar fra folk en viktig arena, sier Øverland.

Store variasjoner i seksualundervisning

Follestad tror seksualundervisningen, som er viktig for barn og unge, gjennomføres svært ulikt på på forskjellige skoler.

– Noen lærere snakker om abort, p-piller og klamydia, mens andre trekker inn både overgrep, nytelse, begjær og andre temaer. Og noen er et sted midt mellom, sier han.

Ifølge Sex og samfunn sier 7 av 10 lærere at kvaliteten på deres egen seksualundervisning ikke er god nok.

Kun 13 prosent sier at de fikk nok kompetanse til å snakke om seksualundervisning da de gikk lærerutdanningen.

– Når skolen svikter og det skjer lite seksualundervisning i hjemmet, tyr barna til det de har tilgang til på internett. Der finner de porno, sier Follestad.

Dokumentarserien «Pornolandet» har premiere på TV 2 onsdag 24. februar.

Relatert