Statsadvokaten vil ikke begjære Kristiansen løslatt

Statsadvokaten i Agder vil sette seg grundig inn i kommisjonens avgjørelse, og vil foreløpig ikke be om at Viggo Kristiansen blir løslatt.

41 år gamle Viggo Kristiansen har siden han ble pågrepet 13. september 2000 sittet fengslet for å ha drept og voldtatt Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Gjenopptakelseskommisjonen har de siste tre årene behandlet Kristiansens sjette søknad om gjenopptakelse.

Torsdag ettermiddag kom det historiske resultatet, som åpner for at 41-åringen kan få prøvd saken sin på nytt.

Nå er det tre scenarioer for saken videre:

  • Viggo Kristiansen kan trekke begjæringen om gjenåpning av saken, og den gamle dommen blir stående.
  • Det kan bli avholdt en ny rettssak, der han frikjennes eller dømmes.
  • Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til en frifinnende dom uten at det holdes retssak.

Ingen løslatelse

Statsadvokaten i Agder sier de skal sette seg grundig inn i kommisjonens avgjørelse.

– Kristiansen er fremdeles under soning etter Agder lagmannsretts dom, og avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt, opplyser førstestatsadvokat Erik Erland Holmen til TV 2 torsdag ettermiddag.

STATSADVOKAT: Statsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen.
STATSADVOKAT: Statsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kristiansen ble ved lagmannsrettens dom dømt for to tilfeller av overlagt drap, to tilfeller av voldtekter, og to tilfeller av seksuell omgang med barn ved samme anledning. Straffen ble fastsatt til forvaring i 21 år.

Saken videre til riksadvokaten

Holmen understreker at de mener den opprinnlige dommen er riktig.

– Vi har argumentert ganske sterkt for at vilkårene for gjenopptakelse ikke er til stede. Statsadvokaten kan pr. i dag ikke si noe om når og hvor ankeforhandlingen skal gjennomføres, men etter loven skal saken ikke behandles av Agder lagmannsrett, sier Holmen.

Statadvokaten i Agder skal nå komme med en tilrådning til riksadvokaten. En eventuelt ny rettssak vil gå for en annen domstol enn Agder lagmannsrett.

– Riksadvokaten tar kommisjonens avgjørelse til etterretning. Vi vil fra statsadvokaten i Agder motta en snarlig tilråding om påtalemyndighetens videre behandling av saken, og avventer denne før vi gir ytterligere kommentarer, er Riksadvokatens kommentar torsdag ettermiddag.

Relatert