SKUFFET: Ida Eidsvik (57) oppdaget ved en tilfeldighet at moren hadde fått innkallelse til vaksinering. – Kommunen burde ringe rundt og informere eldre, ikke sende en melding de ikke klarer å åpne.
SKUFFET: Ida Eidsvik (57) oppdaget ved en tilfeldighet at moren hadde fått innkallelse til vaksinering. – Kommunen burde ringe rundt og informere eldre, ikke sende en melding de ikke klarer å åpne. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Ida oppdaget morens vaksinevarsel ved en tilfeldighet

Ida Eidsvik (57) sjekket tilfeldigvis morens telefon og oppdaget innkallingen til vaksinasjon. En melding moren verken hadde sett eller klart å åpne. Nå ropes det varsko på vegne av mange eldre.

Koronavaksineringen er i full gang, men det er svært forskjellig fra kommune til kommune hvordan innbyggerne blir kontaktet og informert.

Dette bekymrer mange.

Ida Eidsviks 92 år gamle mor i Ålesund hadde fått innkalling til vaksinasjon på SMS. Men den meldingen hadde hun verken sett, klart å åpne eller svart på, og hun mistet dermed den oppsatte timen.

Ida oppdaget morens vaksineringsmelding ved en tilfeldighet da hun lånte telefonen hennes for å ringe. Det var da lenge siden moren hadde fått meldingen om at det var hennes tur til å vaksineres, men 92-åringen har ikke digitale ferdigheter til å følge den opp.

TILFELDIG: Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Ida oppdaget morens vaksinevarsel.
TILFELDIG: Det var bare tilfeldigheter som gjorde at Ida oppdaget morens vaksinevarsel. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg syns det er svært dårlig håndtering av kommunen å sende ut vaksineinnkalling via SMS til en 92-åring. De burde har ringt eller sendt brev i posten, sier Eidsvik til TV 2.

Det var NRK som først snakket med Eidsvik.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ålesund, Synnøve Vasstrand Synnes, sier at hun ikke kjenner til denne aktuelle saken, men opplyser at de har hatt problem med å komme i kontakt med noen eldre.

– Vi har valgt en strategi der fastlegene kontakter pasientene på listene sine, i tillegg har vi noen kommunale vaksinestasjoner som også avlaster dem. Vi har ringt opp alle de over 85 år, men vår erfaring er at det har vært vanskelig å komme i kontakt med noen av de eldste, sier Synnes.

– Kan koste liv

Bente Lund Jacobsen i Eldreombudet blir nedringt av eldre og deres pårørende om dagen, som synes informasjonen er vanskelig tilgjengelig og sliter med å få bestilt vaksinering.

– Sviktende kommunikasjon med de eldre om vaksinepåmelding kan i verste fall koste liv, sier Jacobsen.

BEKYMRET: Bente Lund Jacobsen er svært bekymret for at eldre og sårbare ikke blir kontaktet for vaksinering.
BEKYMRET: Bente Lund Jacobsen er svært bekymret for at eldre og sårbare ikke blir kontaktet for vaksinering. Foto: Eldreombudet

De ser at mange eldre ikke klarer å bruke de digitale løsningene for å melde seg opp til vaksinering. Jacobsen mener FHI burde ha satt en nasjonal standard for hvordan kommunene skal kommunisere med den eldste befolkningsgruppen.

– Det skal ikke være slik som det er nå. Det er 600.000 nordmenn som ikke er digitale. Kommunene er derfor nødt til å plukke opp telefonen og ringe, slik at de kan forsikre seg om at alle i risikogruppen blir vaksinert, sier eldreombudet.

Ulik strategi

Til nå er 93.000 personer her i landet fullvaksinert. Og det er mange som sitter rundt i vårt langstrakte land og lurer på når det er deres tur.

På dette feltet har de 356 kommunene våre ulik strategi.

Noen ringer rundt til hver enkelt innbygger, andre sender SMS eller e-post, noen sender ut brev via digipost eller fysisk i posten, mens andre ber innbyggerne selv registrere seg på kommunens hjemmeside.

Prosjektleder Anita Daae for koronavaksinasjonsprogrammet i Folkehelseinstituttet (FHI) bekrefter at innkallingen for å ta vaksinen er ulik fra kommune til kommune.

Prosjektleder Anita Daae bekrefter at kommunene har ulik innkalling til vaksinasjon.
Prosjektleder Anita Daae bekrefter at kommunene har ulik innkalling til vaksinasjon. Foto: FHI

– Det er kommunen som beslutter hvordan befolkningen kalles inn til vaksinasjon. Måten det gjøres på vil varier ut fra hvilke behov den enkelte kommune har, sier Daae til TV 2.

Hun opplyser at FHI er i dialog med kommunene om gjennomføringen.

– Vi vil være en støttespiller der det er behov. Men vi har vi tillit til at kommunene prioriterer dette arbeidet høyt, og setter inn tiltak som sørger for at alle får den informasjonen de har krav på, sier Daae.

Mangler flere hundre svar

Flere kommuner har meldt om problemer med å komme i kontakt med mange eldre over 85 år som skal vaksineres for koronaviruset.

I Trondheim har kommunen sendt brev i posten til eldre over 85 år, fordi de ikke har kommet i kontakt med dem via SMS. Mens i Bodø har kommunen opplevd at flere hundre som har fått tilbud om time, ikke har svart.

Rådet for et Aldersvennlig Norge og interesseorganisasjonen IKT-Norge foreslår at alle kommuner bør etablere digitale hjelpetorg, som kan hjelpe de eldre.

– Digitale løsninger bør komme alle innbyggere til gode, også de eldre som skal vaksineres. Om de ikke har den kompetansen som trengs, bør de få hjelp, sier leder Trude Drevland i Rådet for et aldersvennlig Norge.

Bekymret

FHI sier at alle har krav på informasjon om vaksinering, men verken eldreombudet eller pensjonistforbundet er trygge på at gruppen de representer faktisk får denne informasjonen.

Generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet er bekymret.

– Vi får meldinger fra mange medlemmer som er engstelige fordi de ikke har fått innkallelse og er redd for at kommunen har glemt dem. Jeg er ikke betrygget før alle har fått den informasjonen de skal ha, sier Olimb.

– Utømmelig informasjonsbehov

Mens blant annet Trondheim og Bodø kommuner er bekymret for om de når ut til alle innbyggerne sine, har Asker kommune valgt en mer offensiv strategi.

REGISTRERT: Denne meldingen har nå 25.000 innbyggere i Asker nå fått, etter å ha registrert seg i vaksinekøen.
REGISTRERT: Denne meldingen har nå 25.000 innbyggere i Asker nå fått, etter å ha registrert seg i vaksinekøen. Foto: Privat

Alle over 85 år i Asker har nå fått tilbud om vaksinen. Og alle over 75 år, som er folkeregistrert i kommunen, har fått brev i posten med spørsmål om de ønsker vaksine.

Denne uken fikk også nærmere 65.000 av Askers 94.000 innbyggere, som er mellom 18 og 74 år, digitale eller fysiske brev med informasjon for å registre seg i vaksinekøen.

Vibeke Lindeberg Sand, som har kommunikasjonsansvar for massevaksineringen i Asker, sier at dette er en bevisst strategi fra deres side – da de har skjønt at det er mange som venter utålmodig på vaksinen og ønsker informasjon.

– Vi opplever at det er et utømmelig behov for informasjon om vaksinen. Vi synes det er viktig å komme ut med informasjon til innbyggerne på et tidlig tidspunkt, derfor valgte vi å sende ut informasjon til alle på denne måten, sier Sand til TV 2.

Oppsøkende virksomhet

Allerede torsdag ettermiddag hadde 25.000 av de rundt 65.000 innbyggerne svart på henvendelsen. Bare 198 av disse har takket nei til vaksine.

Sand sier at de har et godt samarbeid med fastlegene når det gjelder registering og vaksinering.

– Vårt mål er at flest mulig vaksinerer seg. Dersom vi ser at det er mange som ikke svarer på vaksinasjonsregisteringen, vil vi vurdere oppsøkende virksomhet, sier Sand.

Kommuneoverlege i Asker, Meera Grepp, sier at uansett hvilken informasjonsstrategi kommunene velger, finnes det dessverre ikke et system som er 100 prosent sikkert og fanger opp absolutt alle.

Kommuneoverlege Meera Grepp sier at ingen system er helt vanntette.
Kommuneoverlege Meera Grepp sier at ingen system er helt vanntette. Foto: Asker kommune

– I vår kartlegging fanget vi opp en del personer over 85 år som oppholder seg i Asker, men ikke er folkeregistret her. Men vi vet ikke om vi har fanget opp alle. Så er du over 85 år, oppholder deg i Asker, men ikke er vaksinert, så ring vaksinasjonstelefonen vår, sier Grepp.

Flest positive menn

FHIs koronavaksinetracker fra torsdag viser at 78 prosent av landets befolkning nå er positive til å ta koronavaksinen.

Dette antallet har ligget stabilt høyt, på dette nivået, de siste ukene.

– Vi er veldig glad for at det er så høy andel som sier de ønsker å ta koronavaksinen, sier Anita Daae i FHI.

Det er flest eldre, menn og de som har høyere utdanning som er positive til å ta vaksinen.

Mens 81 prosent av mennene sier at de kommer til å vaksinere seg, svarer 76 prosent av kvinnene det samme.

Andelen som svarer at de ikke ønsker å ta koronavaksinen har ligget ganske stabilt på 7 prosent, mens andelen som er usikre er på 15 prosent.

Det er fortsatt den eldste delen av befolkningen som er mest positive til vaksinering. 88 prosent av de over 60 år sier de kommer til å vaksinere seg.

Graden av utdanning avgjør også hva folk tenker om koronavaksinen. Personer universitetsutdannelse er mest positive. 90 prosent i denne gruppen svarer ja på om de ønsker å ta vaksinen.

Få takker nei i Oslo

Nå har alle over 85 år i Oslo fått tilbud om vaksinen. Og bare 6 prosent av dem som har fått tilbud om koronavaksinen i hovedstaden til nå har takket nei.

Resten av dem som har fått vaksinetilbud, har villet ta den nå eller senere.

– Dette er veldig, veldig gledelig. Andelen som har takket ja, er veldig høy, sier helsebyråd Robert Steen.

Redd for bivirkninger

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser at deres inntrykk, etter dialog med kommunene, er at de aller fleste takker ja til vaksine.

Preben Aavitsland i FHI sier at oppslutningen om vaksinen er stor.
Preben Aavitsland i FHI sier at oppslutningen om vaksinen er stor. Foto: NTB

– Meningsmålingene våre i befolkningen tyder på at den viktigste grunnen til at folk vurderer å takke nei, er at de ikke vet nok om vaksinene og er redde for bivirkninger, sier Aavitsland til TV 2.

Aavitsland sier at FHI tror at oppslutningen om koronavaksinen vil bli høy, iallfall 80 – 90 prosent, blant dem som får tilbudet.

278.000 vaksinert

Fredag viser FHIs statistikk at 278.379 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge.

93.251 personer har fått dose to.

 1. Beboere på sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  (og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Kilde: FHI

Flest har fått første dose i Viken (60.357) og Oslo (32.618).

Færrest av dose en er satt i Troms og Finnmark (12.401) og Møre og Romsdal (13.947).

Flest personer har blitt gitt dose to i fylkene Viken (19.378 ) og Oslo (13.131).

Relatert