GLADNYHET: Helseminister Bent Høie kommer med en gladnyhet til jordmødrene.
GLADNYHET: Helseminister Bent Høie kommer med en gladnyhet til jordmødrene. Foto: Berit Roald

helseministeren har lyttet til fødeopprøret:

Vil skyve jordmødrene frem i vaksinekøen

Bent Høie har bedt Helsedirektoratet vurdere om personell ved fødeavdelingene skal prioriteres lenger frem i vaksinekøen.

Helseministeren sier han har lyttet til fødeopprøret som har pågått over flere uker. Flere titusener har engasjert seg for at partnere skal få være mer tilstede på føde- og barselavdelingene rundt om i landet.

– Ja, og jeg har lyttet hele tiden. Jeg forstår veldig godt hvorfor de har et så sterkt ønske om at begge to skal få være tilstede, sier Bent Høie.

Vil vaksinere flere jordmødre

I dag har han bedt Helsedirektoratet se på om personell ved fødeavdelingene skal flyttes lenger frem i vaksinekøen. Oppdraget fra helseministeren går ut på at Helsedirektoratet skal vurdere hvordan hurtigtesting og vaksinering skal kunne bidra til at partner får være mer tilstede.

– Så nå ber du Helsedirektoratet vurdere omprioritering i vaksinekøen?

– Ja, for å se på om vaksinering av de som jobber ved fødeavdelingene kan være en del av den totalen pakken av det som skal til for å åpne for det vi er helt enige om, nemlig at partner skal få være mest mulig tilstede.

På flere sykehus er det i dag strenge smittevernregler til tross for lav smitte.

– Det er fordi konsekvensene av et smitteutbrudd er så store når det er lang avstand til neste fødeavdeling. I en slik sammenheng mener jeg at vi óg må se på om vaksinering av de som jobber der kan bidra til at vi kan ha det mer åpent, fortsetter Høie.

Både den gravide og jordmor må beskyttes

Jordmorforbundet har lenge varslet at flere jordmødre behøver vaksine. Deres kartlegging viser at svært få jordmødre foreløpig er vaksinert.

– Det som skiller fødselsomsorg fra annen helsehjelp er at gravide ikke er anbefalt å få vaksine. Vi bør gjøre alt vi kan for å forhindre at gravide blir smittet under pandemien. Jordmormangel har også ført til stengte fødeavdelinger på grunn av smitte hos jordmødre, sier Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen, leder i Jordmorforbundet.

Hun forteller at jordmødrene må jobbe tettere med pasientene enn en meter, og at de møter mange hver dag.

– Jordmødre er livsviktig nøkkelpersonell som nå må vaksineres raskt. Jordmødre som ivaretar gravide og fødende bør være en del av helsepersonellet som for tiden skal prioriteres og vaksineres mot Covid-19, fortsetter Schjelderup-Eriksen.

Ber sykehusene bruke hurtigtester

Oppdraget helseministeren sendte til Helsedirektoratet i dag, dreier seg også om hurtigtesting ved ankomst til sykehuset. Lenge har gravide sammen med Jordmordforbundet krevd hurtigtesting ved ankomst, slik at friske partnere kan få være med i større grad.

– Vi har sagt at sykehusene kan bruke hurtigtester, men vi ser at de i veldig liten grad blir brukt og at noe av årsaken til det er at sykehusene ønsker større trygghet. Et svar i fra fagmyndighetene, Helsedirektoratet og FHI, vil kunne gjøre at flere sykehus føler seg trygge i å bruke hurtigtester også i denne sammenheng.

Denne hurtigtesten vil han bruke

I går kunne TV 2 fortelle at mange sykehus med dagens forsyning ikke ville hatt nok såkalte PCR-hurtigtester dersom alle fødende med partner skulle blitt testet.

Det er PCR-hurtigtesten som anses som trygg nok ved bruk av sykehus i dag. Samtidig sa helseministeren at tilgangen på hurtigtester var god.

I dag forklarer han at han snakket om en annen type hurtigtest, nemlig antigen hurtigtest, som har noe større feilmargin.

– Men hvorfor uttalte du deg i går om antigen-hurtigtest når det er PCR-hurtigtester som anses som trygge nok for sykehus?

–Det er nettopp fordi det er denne testen som nasjonale helsemyndigheter peker på som den testen man brukes i forbindelse med adgangskontroll.