IDYLL I NORD: Dette bilder er fra en vakker sommerdag i Brennsund i Steigen i Nordland
IDYLL I NORD: Dette bilder er fra en vakker sommerdag i Brennsund i Steigen i Nordland Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

NORDOMRÅDESENTERET I NY RAPPORT:

Ungdom vil ikke flytte hit

Slik svarer 1500 ungdommer i Sør-Norge på spørsmålet om de vil flytte og bosette seg nordpå, men ikke alt er negativt.

Nord-Norge sliter med at unge forlater landsdelen, og antallet som velger å flytte nordover klarer ikke å kompensere for dette.

Folketallet blant unge voksne går ned og det er bekymringsfullt. Derfor ville Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord vite om hvordan unge mennesker i Sør-Norge ser på Nord Norge.

1500 personer i alderen 20 til 40 år i alle fylker i Sør-Norge har svart på undersøkelsen som viser at det er en lav andel av unge i sør som anser Nord-Norge som et attraktivt sted å bo.

Mindre karrieremuligheter

De anser også at karrieremulighetene er mindre enn der de bor og mener arbeidsmarkedet ikke er bedre enn der de bor i dag.

Holdningene til Nord-Norge som bo- og arbeidssted, er klart mer positive blant de over 30 år sammenlignet med de mellom 20 og 30 år, heter det i rapporten.

SOLNEDGANG: De fleste vil kun på ferie i Nord-Norge og ikke bosette seg her.
SOLNEDGANG: De fleste vil kun på ferie i Nord-Norge og ikke bosette seg her. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Mens andelen av de som har planer om å flytte på seg til andre regioner i Sør-Norge var på 12,5 prosent i løpet av de kommende tre årene, var det kun 3,6 prosent som var villige til å flytte til Nord-Norge i samme tidsperiode.

Krever virkemidler

Erlend Bullvåg, prosjektleder ved Handelshøgskolen Nord universitet mener bildet de unge tegner kan påvirkes i Nord-Norges sin favør.

– Skal en skape balanse i flyttestrømmene mellom nord- og sør kreves det langt mer radikale virkemidler enn i dag og mer kunnskap om hva som skaper et attraktivt Nord for de unge, sier Erlend Bullvåg, prosjektleder ved Handelshøgskolen Nord universitet.

MYE VÆR: Ungdom sørpå syns det er mye dårlig vær i nord.
MYE VÆR: Ungdom sørpå syns det er mye dårlig vær i nord. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– De unge etterlyser også et bredere arbeidsmarked, både i privat og offentlig sektor, og flyttetilskudd vurderes som gode tiltak, sier Bullvåg.

– Det samme gjelder tiltak som skattefradrag, lavere skatt, ettergivelse av studielån og flyttetilskudd, forteller han.

For lite kunnskap

Svært mange, nærmere 80 prosent av de spurte, mente de fikk for lite informasjon om de faktiske mulighetene som finnes i Nord-Norge.

I følge undersøkelsen er ungdom i liten grad opphengt i gamle stereotypier av at landsdelen er en subsidiert utkant uten utdanningsmuligheter og verdiskapning hvor alt dreier seg om fisk.

Ungdommen synes også at landsdelen framstilles positivt i de sosiale mediene.

KJERRINGØY: Ungdom mangler kunnskap om Nord-Norge.
KJERRINGØY: Ungdom mangler kunnskap om Nord-Norge. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Det er også stor enighet om at universitetene i nordområdene er gode og at Nord-Norge bidrar positivt til norsk økonomi, heter det i rapporten.

Lave levekostnader enn i resten av landet er også positivt.

Unntaket var været, som mange mente var dårligere enn der de bodde.

Drar hit kun på ferie

Undersøkelsen viste at 2020 ble et rekordår når det gjelder besøk til Nord-Norge. Hele 78 prosent av de som har vært i nordpå, var her på ferie- eller fritidsreise.

Direktør ved Nordområdesenteret, Frode Mellemvik, sier at undersøkelsen viser at det kan være grunn til optimisme også.

– Det viktigste er at oppfatninga av Nord-Norge er positiv og differensierte, og Nord-Norge fremstår som spennende, med gode universitet, og at mange har kunnskap om landsdelen betyr mye for norsk økonomi, sier Mellemvik.

– Når det i tillegg er så mange som mener at de mangler kunnskap om Nord Norge, er den klart viktigste utfordringen å bli veldig mye bedre på å gir relevant og interessant informasjon, sier Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret.

Relatert