PRESSER PÅ FOR STARTLÅN: Et flertall i Oslo bystyre ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt.
PRESSER PÅ FOR STARTLÅN: Et flertall i Oslo bystyre ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Krever at Jama-familien får vurdert startlån på nytt

Flertallet i Oslo bystyre legger nå press på byrådet. De ber byrådet vurdere å stoppe utkastelser av barnefamilier under pandemien, og ber bydelen vurdere på nytt om Jama- familien bør få startlån.

Flertallsforslag fra Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepartiet lyder som følger:

  • Bystyret ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt.
  • Bystyret ber byrådet igangsette forsøk som lar beboere i kommunal boliger få kjøpe boligen gjennom leie-til-eie eller lignende.
  • Bystyret ber byrådet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger, herunder at det gjøres vurderinger knyttet til inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere.

– Må få vurdert på nytt

Gruppeleder for SV i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll, mener forslagene både vil være gode nyheter for Jama-familien, men også starten på en felles enighet om en bedre boligpolitikk i Oslo.

– Familien har søkt om startlån og fått avslag. Nå mener et flertall i bystyret at familien må få vurdert dette på nytt fordi de har fått endret sitt inntektsgrunnlag, sier Eidsvoll til TV 2.

Dette forslaget får også støtte av Venstre og KrF.

– Det er et konkret godt forslag, som jeg håper vil hjelpe på denne konkrete situasjonen. Det er det eneste forslaget jeg ser som kan være en direkte hjelp til denne familien, sier gruppeleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke.

KrFs gruppeleder Espen Andreas Hasle mener dette viser at byrådet burde håndtert saken annerledes.

– Dette er jo egentlig en skarp kritikk fra byrådspartiene av at eget byråd har gjort for lite for seint. Bra de innser det, sier Hasle.

Vil stoppe utkastelser

SV, Ap og MDG ber også byrådet vurdere å stoppe utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge korona-pandemien pågår. Dette er i tråd med det lokalpolitikerne i Gamle Oslo har bedt om.

I tillegg til de tre nevnte forslagene som allerede har støtte fra Høyre forsøker nå de rødgrønne partiene i bystyret å få flertall for følgende:

1. Bystyret ber byrådet sikre at 10% av boligene i Hagegata 31, dvs 6 boliger, forblir i kommunens eie. Det gis fortsatt unntak for at beboere i kommunal bolig som ønsker å kjøpe denne kan få adgang til dette selv om det vil redusere kommunens totale eierskap i sameiet.

2. Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for husbankfinansiering og bruk av startlån.

3. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en revisjon av praktiseringen av reglene for Husbanklån og tilskudd i bydeler med størst andel kommunale boliger.

4. Bystyret ber Kontrollutvalget foreta en gjennomgang av bydelenes «Barnets Beste vurderinger» og oppfyllelsen av «Instruksen om behandling av søknader om kommunal bolig i Oslo kommune» fra 21.11.2017 paragraf 8.2

5. Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge korona-pandemien pågår.

Gruppeleder for MDG, Sirin Hellvin Stav, mener det er avgjørende at politikken som føres i bydelene tar høyde for at hovedstaden nå er i en ekstraordinær situasjon – midt i en global pandemi.

– Vi må innrette politikken etter det og justere kartet etter terrenget, når verden endrer seg. Vi er bekymret for om systemet fanger opp den spesielle situasjonen vi er i, sier Stav.

Gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg, sier til TV 2 at også Høyre er åpen for å støtte dette forslaget, og er glad det nå er bred enighet om å endre systemet.

– Det er fint at vi har kommet til denne enigheten, jeg tror det kan være bra for fremtidige Oslo-folk som blir avhengig av kommunen for å få et sted å bo, sier Rygg.

Venstre vil også trolig støtte dette subsidiært ettersom deres eget forslag om å stille saken i bero, fremmet sammen med Rødt, ikke ser ut til å få flertall.

Saken skal opp til behandling onsdag ettermiddag i Oslo bystyre.

Relatert