KREVER INNSYN: Statsministerens, statsrådenes og helstoppenes forklaringer til koronakommisjonen må offentliggjøres, krever Ap-leder Joas Gahr Støre.
KREVER INNSYN: Statsministerens, statsrådenes og helstoppenes forklaringer til koronakommisjonen må offentliggjøres, krever Ap-leder Joas Gahr Støre. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ap-Jonas krever full åpenhet om forklaringer til koronakommisjonen

Statsminister Solberg vil gi kommisjonen «arbeidsro».

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber korona-kommisjonen snu, og gi fullt innsyn i hav statsministeren, statsrådene og helsetoppene har forklart til kommisjonen.

Koronakommisjonen, under ledelse av den tidligere helsetoppen Stener Kvinnsland, har intervjuet alle involverte statsråder og toppene i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om deres vurderinger under håndteringen av Covid19-pandemien.

Men referatene fra disse forklaringene er unntatt offentlighet. Forklaringen fra utvalget har vært frykten for at enkelstrående sitater fra disse forklaringene kan gi et skjevt inntrykk, løsrevet fra det store bildet.

Jonas Gahr Støre er sterkt kritisk til hemmeligholdet.

– Her bør utvalget snu med en gang. Alle er tjent med full åpenhet rundt dette. Ellers sår man mistanker om at noen har noe å skjule. At denne pandemien har vært uoversiktlig, at man har vært usikker underveis og uenige er helt naturlig, og er ikke noe som bør holdes skjult. Sier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Statsminister Erna Solberg er ikke enig.

– Kommisjonen arbeider under et enormt press, ikke minst tidsmessig. Derfor har jeg stor forståelse for at de ikke offentliggjør disse referatene nå. Men for egen del har jeg ingenting imot at alt jeg har forklart gjøres offentlig når kommisjonen er ferdig med sitt arbeid i mars, sier Erna Solberg.

Hun understreker at hun ikke har bedt om at intervjuene kommisjonen har foretatt skal unntas offentlighet.

Travel spørretime

Under onsdagens spørretime ble statsministeren kjørt på både korona-tiltak, beredskap, pensjon og ferjepriser.

Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli tok opp prisen på fergesambandet over Tysfjorden i Nordland, som har økt fra 95 til 190 kroner under denne regjeringen. «»

– Her har regjeringen ansvaret, for dette er et riksveisamband. Hvordan forsvarer statsministeren en dobling av prisen?

– Jeg skjønner at dette er dyrt for pendlere, men alt handler om prioriteringer av frekvens og hvem som skal få reise gratis. Vi har økt støtten til både fergene og fylkeskommunene, svarte statsministeren.

Myrli kalte det et «uverdig spill» av regjeringen å skylde på fylkespolitikerne for de økte fergeprisene.

Feriepenger

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre startet spørretimen med å utfordre statsministeren om feriepenger til de som går på ledighetstrygd. Regjeringen, sammen med Frp har nå gått inn for en engangsløsning som vil gi feriepenger i 2021 til dem som ble arbeidsledige i fjor. Arbeiderpartiet vil gjeninnføre retten til feriepenger på ledighetstrygd på permanent basis, noe Høyres Heidi Nordby Lunde tidligere har kalt «galskap.»

Erna Solberg brukte ikke det samme uttrykket, men forsvarte motstanden mot feriepenger med at kostnadene heller bør gå til tiltak for de langtids–ledige.

Pensjon

Siv Jensen folk opp situasjonen for landets 138 000 minstepensjonister, som lever langt under det EU definerer som fattigdomsgrensen. Hun ba statsministeren forklare hvorfor regjeringspartiene ikke vil være med på en forpliktende opptrappingsplan for disse?

Erna Solberg viste til at regjeringen har løftet minstepensjonistene ekstra i flere omganger de senere årene, sist nå i høst.

– Det å gi nye garantier om opptrapping for minstepensjonister uthuler pensjonsreformen. Vi risikerer å spise opp tilleggspensjonene for folk som har vært i arbeid og opptjent tilleggspensjon. De får ikke noe igjen for å stå i jobb, og det er ikke rimelig, sa Solberg.

Frykter russere og kinesere

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har lest forrige ukes trusselvurdering fra Politiets Sikkerhetstjeneste, om tjenestens bekymring for at russiske og kinesiske interesser kjøper opp strategisk og kritisk infrastruktur i Norge innen kraftforsyning og kommunikasjon.

– Vi vet nå et kinesiske interesser ønsker å kjøpe seg inn i havner, jernbaneprosjekter, store skogeiendommer og i norsk våpenindustri, er ikke statsministeren bekymret, ville Sp-lederen vite.

– Vi er nok ikke så svart hvitt i eierskapspolitikken, repliserte statsministeren og viste til den nylig reviderte sikkerhetsloven, som legger klare begrensinger på utenlandske oppkjøp på strategisk viktige sikkerhetsområder.

– Jeg har ikke hørt fra etterretningstjenesten har varslet om at store skogeiendommer i Namdalen er av strategisk betydning for Norge, sa statsministeren.

Relatert