17. desember gikk det et leirskred i Nannestad kommune, og boliger måtte evakueres.
17. desember gikk det et leirskred i Nannestad kommune, og boliger måtte evakueres. Foto: Nannestad kommune

Omfattende tiltak i evakuert boligfelt etter leirskred

Ordføreren i Nannestad sier at sikringstiltak skal ta unna 200-årsflom.

Før jul ble ni boliger evakuert i Nannestad kommune, etter at det hadde gått et leirskred i Leirbekken.

Ordføreren opplyste at spesialister fra NVE og NGI skulle undersøke området. Det var også registrert sprekker og mulig bevegelse i overflaten på østsiden av bekken, nedenfor bebyggelsen.

15. januar utvidet politiet evakueringsområdet med ytterligere seks eiendommer.

Skal ta unna 200-årsflom

Onsdag morgen opplyser ordfører Hans Thue at det er iverksatt en rekke tiltak.

NVE er i full gang med sikringsarbeidet, og en demning i bekken som ble skapt av raset er sikret med steinmasser.

Bekken vil steinsettes oppover skråningen på begge sider for å kunne ta unna 200-års flom pluss klimatillegg.

– Sikringsarbeidet i Leirbekken gjøres motstrøms, og avsluttes ved kulverten under fylkesvei 120. Underveis vil også sidebekker og sideraviner sikres med steinfyllinger. I tillegg til sikring i selve bekkeløpet, vil det bli foretatt vektavlastninger, opplyser ordføreren.

Thue sier at arbeidet i bekken sør for Nygårdstoppen også er påbegynt, og vil følge de samme prinsipper som i Leirbekken.

– Det vil dessuten legges fyllinger på nedsiden av husene, der sprekker ble oppdaget i høst, skriver ordføreren i en pressemelding.

Politiet besluttet å evakuere området etter råd fra NVE og NGI.
Politiet besluttet å evakuere området etter råd fra NVE og NGI. Foto: Nannestad kommune