KREVER KRISEPAKKER: Arbeiderpartiet krever krisepakke for psykisk helse, og frivillighet og idrett. Partileder Jonas Gahr Støre t.h, nestleder Hadia Tajik, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran.
KREVER KRISEPAKKER: Arbeiderpartiet krever krisepakke for psykisk helse, og frivillighet og idrett. Partileder Jonas Gahr Støre t.h, nestleder Hadia Tajik, partisekretær Kjersti Stenseng og nestleder Bjørnar Skjæran. Foto: Terje Pedersen / NTB

Stortings-drama om krisepakke

Opposisjonen spriker og regjeringen risikerer kostbar budsjett-slalåm.

Opposisjonen på Stortinget ønsker kraftigere tiltak enn de regjeringen har lagt inn i sin krisepakke nummer 8. Og de ulike partiene krever til des svært ulike ting. Det kan bli en kostbar vår for mindretallsregjeringen Solberg.

Fredag skal Finanskomiteen på Stortinget avgi innstilling på regjeringens krisepakke nummer 8. Så langt har ingen av partiene garantert flertall for regjeringens opplegg, og opposisjonspartiene har heller ikke funnet sammen om sentrale tiltak. Situasjonen er uoversiktlig, og det er mest problematisk for regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet har i sine merknader lagt inn krisetiltak på flere nye områder.

Ap krever

  • Arbeiderpartiet gjentar kravene til bedrifter som mottar krisestøtte:   Forbud mot oppsigelser og å erstatte fast ansatte og permitterte med innleie og midlertidig ansatte, forbud mot utbytter og bonuser og økte lederlønninger. 
  • Arbeiderpartiet senker støttenivået til de største og vil vri støtten over på de mindre bedriftene, blant annet gjennom å kompenserer for varer som har måttet kastes på grunn av nedstenging.
  • Arbeiderpartiet vil ha en krisepakke for psykisk helse, bestående av blant annet styrking av lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, styrke psykisk helsehjelp for studenter og hjelpetelefon mental helse. 
  • Arbeiderpartiet vil fremme forslag om en betydelig satsing på frivilligheten og idrett, med forslag om full momskompensasjon i frivilligheten, flere utstyrssentraler for utleie av utstyr til barn og unge som trenger det og opprusting av flere idrettsanlegg.
  • Arbeiderpartiet vil at feriepenger på dagpenger skal være en rettighet, ikke en midlertidig løsning
  • Ap foreslår å utvide målgruppen for tilleggslånet til også å gjelde førsteårsstudenter og øke stipendandel til 45 prosent.

Frps krav:

  • En midlertidig statlig garantiordning for norske pakkereisearrangører. I tillegg vil Frp bevilge 200 millioner kroner til en tilskuddsordning for refusjon av pakkereiser.
  • En tilskuddsordning på 40 millioner kroner til reiselivet på Svalbard.
  • Utvidelse av støtteordningen for store publikumsarrangementer, slik at blant annet messer og næringslivskonferanser kan inkluderes.
  • Frp krever at kommunene så snart som mulig må få utbetalt hele bevilgningen på 1 milliard kroner som er lovet kommunene for å hjelpe bedrifter som ikke dekkes av andre kompensasjonsordninger.

Frp krever i tillegg en rekke justeringer i de eksisterende kompensasjonsordningene.

SVs krav:

Også SV vil gi en større andel av krisestøtten til mindre bedrifter.

Partiet stiller også flere grønne krav til støttemottakerne. I likhet med Ap vil de øke støtten til studentene, og vil i likhet med AP stille harde krav til støttemottakerne om å ikke ta ut utbytte eller økte lederlønninger og styrehonorarer.

Senterpartiet peker på H/Frp:

Senterpartiet har foreløpig ikke lagt frem noen samlet kravliste, men partileder Trygve Slagsvold Vedum er tydelig på at det er regjeringen og Frp som har ansvaret for å lande en krisepakke. Men foreløpig har de ikke engang satt seg ved forhandslingsbordet.

– De er budsjettpartnere og må sette seg ned og bli enige. Dette er veldig uheldig og kan slå veldig tilfeldig ut. Dette handler jo om tryggheten til folk, sier Vedum til NTB.

Relatert