Derfor kan ikke alle fødende med partner hurtigtestes i Norge

I våre naboland hurtigtestes alle som skal føde, inkludert partner, slik at foreldrene får mest mulig tid sammen. Det kan ikke gjøres ved alle norske sykehus i dag.

Saken er oppdatert med nye kommentarer fra helseministeren.

Fødeopprøret har engasjert titusenvis av foreldre og kommende foreldre over hele landet. Flere mødre har fortalt om fortvilelse og frustrasjon fordi de ikke vet hvilke regler som gjelder for partnere på føde- og barselavdelingen. Pasient- og brukerombudet har krevd at smittevernsreglene på landets fødeavdelinger blir tydeligere og bedre begrunnet.

Flere har lenge pekt på hurtigtest som løsningen, men det er langt i fra mulig for alle sykehus i dag.

Hurtigtesting i nabolandene

Helsemyndighetene har forsvart ulik smittevernpraksis med at smittesituasjonen ved landets sykehus er ulik. Helseminister Bent Høie flere ganger understreket viktigheten av å sørge for at fødeavdelingene og jordmødrene som jobber ved dem, ikke lammes av smitteutbrudd. Samtidig har Jordmorforbundet etterlyst hurtigtesting av den fødende og partner, slik det gjøres i Danmark og snart i Sverige, ifølge det internasjonale Jordmorforbundet.

ØNSKER TESTING: Jordmorforbundet ønsker at hurtigtesting av alle fødende og partner også skal gjøres i Norge.
ØNSKER TESTING: Jordmorforbundet ønsker at hurtigtesting av alle fødende og partner også skal gjøres i Norge. Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Testing sikrer at friske fedre/ledsagere kan være med på fødsel. Da er samtidig smittevern ivaretatt, og vi sørger for at ingen helsepersonell smittes. Familien kan da sikres en god og trygg start på foreldretilværelsen, sier leder i Jordmorforbudet, Hanne Charlotte Schjelderup.

Høie: – Vi har nok hurtigtester

På spørsmål om dette kunne gjøres i Norge, svarte helseministeren mandag at dette er en lokal vurdering og at landets sykehus har anledning til å hurtigteste dersom de mener at slike tester, sammen med en totalpakke av tiltak, vil sørge for at situasjonen er tryggere.

LOKALE TILTAK: Høie er tydelig på at smittevernsreglene ved landets fødeavdelinger må styres lokalt.
LOKALE TILTAK: Høie er tydelig på at smittevernsreglene ved landets fødeavdelinger må styres lokalt. Foto: Berit Roald

– Men har sykehusene nok hurtigtester til å gjøre dette?

– Ja, vi har nok tilgang på hurtigtester så den vurderingen må gjøres lokalt, understreket Høie.

Men en kartlegging TV 2 har gjort av sykehus ved alle landets helseforetak, viser at situasjonen er en ganske annen.

Flere sykehus har ikke nok tester

Til sammen har 15 sykehus og helseforetak svart på vår henvendelse. Spørsmålet de har blitt stilt, er om sykehuset har nok hurtigtester til å teste alle som skal føde, samt deres partner. 40 prosent av sykehusene svarte at de med dagens hurtigtestkapasitet ikke kunne ha testet alle som kommer for å føde, inkludert partner. De uttaler seg om PCR-tester som er den type hurtigtest som er anbefalt for bruk til sykehus.

– Vi ville ikke ha kapasitet til å teste alle fødende og partnere med PCR-hurtigtester i dag med dagens forsyningssituasjon, skriver kommunikasjonsdirektøren i Helse Møre og Romsdal i en e-post til TV 2.

Heller ikke Finnmarksykehuset ville hatt nok hurtigtester dersom alle fødende med partner skulle blitt testet ved ankomst. Det samme gjelder Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) som sier de ikke har nok.

– Nei, ikke av den typen som skal brukes i sykehus. Det er begrenset tilgang på PCR-tester, og produsenten fordeler disse til sykehusene basert på innbyggertall, sier kommunikasjonsrådgiver Solveig Jacobsen ved UNN.

Må prioritere hvem som får hurtigtest

Jacobsen understreker at de PCR-testene de har tilgang på må brukes på prioriterte grupper som helsepersonale i nøkkelroller, svært syke pasienter og lignende. Også Ahus og Sykehuset Innlandet peker på at det er begrenset med hurtigtester.

Ved Stavanger universitetssykehus forteller de om mangel på reagenser som behøves til PCR-hurtigtestene og de må derfor ha klare kriterier for hvem som skal hurtigtestes.

– Per nå har vi dessverre ikke nok reagenser til at for eksempel partnere til fødende skal kunne hurtigtestes. Ellers vil vi legge til at det er god testkapasitet for vanlige koronatester, skriver kommunikasjonsrådgiver ved Stavanger universitetssykehus.

– Vi vil gjerne teste oss!

TV 2 har vært i kontakt med flere gravide som forteller at både de og partnerne gjerne tar en hurtigtest.

– Jeg ville helt klart ha testet meg hvis det var det som skulle til for at samboeren min skal få være med på sykehuset fra da jeg legges inn, sier høygravide Lise Solbakken Jørgensen.

GRAVID: Lise Solbakken Jørgensen har termin 5. april og er usikker på hva som venter henne.
GRAVID: Lise Solbakken Jørgensen har termin 5. april og er usikker på hva som venter henne. Foto: Privat

Hun vet at mange gravide deler samme oppfatning.

– Det inntrykket jeg sitter med at gravide opplever en håpløshet med tanke på når partner kan være mer. Partneren er tryggheten vår, den vi ønsker å lene oss på og jeg tror alle gravide kan stelle seg bak meg når jeg sier at vi ville støttet hurtigtesting og eventuelt flere tester også, fortsetter Solbakken Jørgensen.

GI BESKJED: Høie ber sykehusene gi beskjed dersom de trenger flere hurtigtester.
GI BESKJED: Høie ber sykehusene gi beskjed dersom de trenger flere hurtigtester. Foto: Fredrik Hagen

Ber sykehusene si i fra

Helseministeren ber sykehusene gi beskjed hvis de ønsker å hurtigteste ved fødeavdelingen, men mangler tester.

– Hvis sykehusene har behov for flere tester, så må de melde inn det behovet til direktoratet. Vi har god tilgang på hurtigtesting i Norge, så hurtigtester er ikke det som skal legge begrensninger dersom sykehusene mener bruk av hurtigtesting vil være en fornuftig del av en totalpakke, sier Bent Høie.

Denne hurtigtesten vil han bruke

Oppdatert 17.2.21

Nå ønsker helseministeren å presisere hvilken hurtigtest han har uttalt seg om. Det er nemlig ikke den samme som sykehusene mangler, den såkalte PCR-hurtigtesten. Det er PCR-hurtigtesten som anses som trygg nok ved bruk av sykehus i dag. Hurtigtesten som helseministeren uttaler seg om er derimot antigen hurtigtest som anses å ha noe større feilmargin.

– Hvorfor utalte du deg om antigen-hurtigtest når det er PCR-hurtigtester som anses som trygge nok for sykehus?

–Det er nettopp fordi det er denne testen som nasjonale helsemyndigheter peker på som den testen man brukes i forbindelse med adgangskontroll.'

Nå har Høie bedt Helsedirektoratet se på om slike hurtigtester skal brukes som adgangskontroll ved fødeavdelingene.

Relatert