Mangler 20.000 vernepleiere: – Svært vanskelig å rekruttere

Silje (27) er en av mange som er avhengig av faglært hjelp.

Snøen utenfor miljøboligen til Silje Reina Bareksten, i Kinn kommune, er snart helt borte.

– De som jobber her hjelper meg med alt fra tannpuss til å ta medisinene mine, sier 27-åringen.

Bareksten flyttet inn i boligen for rundt seks år siden, men er en av mange utviklingshemmende som ikke alltid får den faglærte hjelpen hun burde hatt.

Norske kommuner er nemlig i beit for vernepleiere.

Én av ti

I dag mangler Norge nesten 5000 sykepleiere. Men mangelen på vernepleiere er langt høyere.

En kartlegging Fellesorganisasjonen (FO) har gjort, viser at kun én av ti som jobber med utviklingshemmede har vernepleierutdanning.

Treårig høyere utdanning.

Vernepleiere er utdannet for å drive miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid sammen med mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker.

Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser gjennom å tilrettelegge for utvikling, forebygge funksjonsvikt og fremme økt livskvalitet.

Arbeider særlig innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Kilde: Vernepleier.no

På landsbasis anslås det at det er 21.000 kommunale årsverk knyttet til tjenester for personer med utviklingshemming.

Norge mangler dermed 20.000 vernepleiere - kun til denne gruppen.

– Uforsvarlig

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO, sier de har sett flere saker hvor vernepleiermangelen har ført til uriktig bruk av tvang og makt.

– Vi konkluderer med at tjenestene ikke er faglig forsvarlige. Lav kompetanse gir uforsvarlige tjenester, sier Kvisvik.

Hun mener Norge trenger en storstilt opptrapping av vernepleiere, og at rekrutteringen ikke går raskt nok.

– Ikke god nok

For norske kommuner sliter med å rekruttere ansatte vernepleiere. Det gjør de også i Kinn kommune i Vestland.

– Kompetansen rundt utviklingshemmende er ikke god nok, og det er et sterkt ønske om at flere skal ta vernepleierutdanning.

Vi ønsker å rekruttere flere vernepleiere, men det er vanskelig, sier tjenesteleder i Kinn kommune, Linn Einebærholm.
Vi ønsker å rekruttere flere vernepleiere, men det er vanskelig, sier tjenesteleder i Kinn kommune, Linn Einebærholm.

Det sier tjenesteleder Linn Einebærholm, som selv opplever at det er vanskelig å skaffe rett kompetanse til brukerne sine.

– Vi trenger vernepleiere for å få bedre fagmiljø i miljøtjenesten. Det er viktig for å sikre brukerne et trygt og godt tilbud.

Hun understreker at ansatte med helsefagutdanning fra videregående skole gjør en kjempejobb, men med vernepleierutdanning får man ett mer målretta fokus på miljøarbeid og kunnskap om diagnoser knytt til psykisk utviklingshemming.

– Men det er mange av våre ansatte som kunne tenke seg å ta videreutdanning, dersom det lar seg kombinere med familie og jobb.

Alvorlig mangel

I løpet av de siste 50 årene har andelen av vernepleiere bare økt med rundt tre prosent.

– Hva har regjeringen gjort siden 2013 for å hjelpe kommunene å rekruttere vernepleiere?

– Det første vi gjorde var å øke utdanningskapasiteten for helse- og sosialfag, blant annet økte vi i fjor med 1100 studieplasser, sier Helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H).

Kun 100 av disse studieplassene var plasser ved vernepleierstudiet.

- Det tar tid å utdanne og rekruttere, sier Bent Høie (H).
- Det tar tid å utdanne og rekruttere, sier Bent Høie (H). Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han sier det er alvorlig at man mangler nøkkelpersonell innenfor helse, og at de jobber intenst med å forbedre dette.

– Vi er enige om at vi har for få vernepleiere. Men det tar tid å utdanne og rekruttere, og så må vi hjelpe kommunene med å beholde den arbeidskraften de har, sier Høie.

Deltidsstudier

En løsning på rekrutteringsvanskene er å legge til rette for at helsefagarbeidere får ta høyere utdanning ved siden av arbeidstiden.

På den måten kan helsefagarbeidere som har stått i yrket i flere år, skaffe seg kompetansen som etterspørres.

Til høsten starter Høgskulen på Vestlandet opp en desentralisert vernepleierutdanning for å hjelpe kommunene med rekrutteringen.

Bjørg Kvellestad har jobbet med utviklingshemmende som Silje i ti år, men etterutdanning har vært vanskelig å kombinere med familie.
Bjørg Kvellestad har jobbet med utviklingshemmende som Silje i ti år, men etterutdanning har vært vanskelig å kombinere med familie.

Utdanningen skjer på deltid, over fire år, og utdanningen tar imot søkere fra hele landet.

– Utdanningstilbudet er et samarbeidsprosjekt med kommunene, som skal legge til rette for praksisplasser lokalt, sier Anne Grethe Naustdal, prodekan for utdanning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Slik kan studentene kombinere studier, jobb og familieliv. Samtidig får kommunene beholdt de sårt trengte ansatte.

– Kanskje enda bedre?

Det passer helsefagarbeider Bjørg Kvellestad godt. Hun har jobbet med utviklingshemmende i ti år, men etterutdanning har vært vanskelig på grunn av familie og avstand til studiested.

– Men jeg vil gjerne bli vernepleier! Vi ønsker jo å gi brukerne best mulig tilbud.

Som bruker er Silje Bareksten også glad for at de ansatte i miljøboligen får tilbud om etterutdanning.

– Jeg syns det er viktig at de har rett utdanning. Kanskje de da blir enda bedre i jobben sin, spør hun.

Relatert