Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under pressekonferanse om koronasituasjonen.
Foto: Berit Roald / NTB
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

Anoreksibølge blant barn og unge: – Dessverre umulig å unngå

Helseminister Bent Høie (H) sier regjeringen har prioritert barn og unge, men at det var uungåelig at pandemien skulle få konsekvenser, også for denne gruppen.

Over så godt som hele landet merker sykehus en stor pågang av unge pasienter med spiseforstyrrelser.

Fredag dokumenterte TV 2 at psykiatriske avdelinger for barn og unge merker kraftig økning i innleggelser og henvisninger. De som legges inn er yngre og sykere enn før.

I Bergen kaller de utviklingen en anoreksibølge, og ved Universitetssykehuset i Oslo sier de at situasjonen er ute av kontroll.

Helseminister Bent Høie sier nå til TV 2 at regjeringen har vært bekymret for at dette skulle skje.

– Det er veldig alvorlig. Vi ser dessverre økt pågang for unge mennesker som har behov for hjelp, sier Høie.

– Umulig å unngå

Helt siden mars i fjor har regjeringen sagt at de prioriterer de yngste når de legger frem smitteverntiltak. Barn og unge har hatt større muligheter til å drive idrett, fritidsaktiviteter og ha sosialt samvær enn det voksne har hatt.

Likevel ser de som jobber med mental helse på barnepostene på norske sykehus det som kan se ut som koronautløste spiseforstyrrelser.

Høie mener dette nettopp er årsaken til at regjeringen har forsøkt å holde skolene åpne, men at viruset har gjort oss nødt til å stenge også for de unge når smittetrykket har vært størst.

– Dette har vi vært bekymret for hele veien. Dessverre er det helt umulig å unngå at en pandemi ikke har negative konsekvenser også for barn og unge. Vi har vært mer tilbakeholdne med å innføre tiltak for barn og unge, men når vi har en pandemi der barn og unge blir smittet og smitter andre, og det er et stort utbrudd eller høye smittetall, så kan vi ikke la være å ha smitteverntiltak, sier Høie.

– Kortere ventetid

Helseministeren mener likevel at de med mentale helseproblemer har kortere vei til hjelp nå enn de har hatt tidligere.

Regjeringen og helsedirektoratet har bedt helseforetakene opprettholde tilbud for psykisk syke, noe Høie sier har tvunget ventetiden for å få behandling ned.

Hva gjør dere for at dette ikke er noe vi kommer til å slite med i tiår fremover?

– Vi har vært klare på at vi skal prioritere, opprettholde og styrke tilbudene for psykisk helse under pandemien. Det har resultert i at ventetiden for psykisk helse har gått ned. Vi har også bevilget penger til lavterskeltilbud til psykisk helse, sier Høie.

I høst ble det også innført det som kalles pakkeforløp for de under 23 år med spiseforstyrrelser. Det skal bidra til at man får en helhetlig behandling om man har en spiseforstyrrelse, og at man får være med på å ta avgjørelser om sin egen behandling.

– Men den effekten er det for tidlig til å si noe om, sier helseministeren.

Relatert