UT MOT INNLEGG: Tonje Tornes ber om at et innlegg om familien Jama ikke deles.
UT MOT INNLEGG: Tonje Tornes ber om at et innlegg om familien Jama ikke deles. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Mener familien Jama utsettes for «svertekampanje»

Frp-topp Christian Tybring-Gjedde (Frp) er blant flere som har delt et innlegg med flere påstander om familien Jama, som enkelt kan tilbakevises, ifølge Tøyenkampanjen.

TV 2 kunne i helgen fortelle om Mohamed Jama og familien, som ble kastet ut av leiligheten sin på Tøyen forrige mandag.

Frp-topp Christian Tybring-Gjedde (Frp) er blant flere som har delt en rekke påstander på sosiale medier om saken, som familiens støttespillere nå reagerer på.

TV 2 har vært i kontakt med den 31 år gamle kvinnen Anita, som sier at hun postet innlegget på en lukket gruppe på Facebook med over fire tusen medlemmer. Hun svarte de som spurte om å få dele posten at de kunne kopiere teksten, men ikke hennes personlige synsing og signatur.

Dette har likevel blitt gjort, og dermed er hele posten blitt kopiert og delt.

31-åringen sier at hun ikke formulerte de seks punktene i innlegget selv, men at hun fant dem et annet sted.

På spørsmål om hun ønsket å belyse innlegget i et intervju, sier Anita:

– Jeg trenger ikke å belyse mine synspunkter, for Resett, Document og Tybring-Gjedde har allerede postet det uten å spørre meg.

Kvinnen bor ikke i samme blokk som familien på Tøyen, men på en adresse i Gamle Oslo.

Innlegget avsluttes med følgende kommentar fra Anita:

«Her er det altså så mye tøv at det vrenger seg inni meg når jeg ser at spleisen som er opprettet for familien har nådd 1 MILLION NORSKE KRONER! Hvor naive og ignorante kan folket være?! Dette er rystende, jeg har ikke ord!»

Feil om sønnenes inntekt

I innlegget blir det påstått at det er fire forsørgere i familien, og at den ene altså er helsearbeider med en inntekt på 600.000 kroner.

TV 2 har spurt henne hvor hun har disse påstandene fra, hvor på hun skriver:

«Sønn 21 har fast jobb og god inntekt. Sønn 20 har fast jobb og god inntekt. Hva sier skattelistene om inntekten på hver beboer i familien, inkludert voksne sønner, fra 2019? Der finner du tall»

Mohamed Jama i oppgangen til leiligheten på Tøyen
Mohamed Jama i oppgangen til leiligheten på Tøyen Foto: Tommy Storhaug / TV 2

TV 2 sjekket skattelistene for 2019. De viser at den eldste sønnen hadde en inntekt på 63.021 kroner før skatt, mens den nest eldste står oppført med 15 kroner. De tre yngste går på skolen.

Familiens støttespillere Tonje Tornes og Bjarte Breiteig i Tøyenkampanjen er blant dem som reagerer sterkt på innlegget.

– Den eldste har hatt en liten inntekt gjennom sitt engasjement for Tøyen Sportsklubb og Ideelt Security - som er et ungdomstiltak, opplyser Breiteig.

«Jeg har hatt innsyn i alle dokumenter og kjenner saken godt. Her er noen oppklaringer», skriver Breiteig i et lengre innlegg på sin Facebook-side, som han også har delt med Tybring-Gjedde.

– Forventet anstendighet

I avslaget fra Boligenheten i Gamle Oslo 12. januar i år går det fram at Jamas ektefelle Aina mottok uføretrygd både i år og i fjor, mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Med ekstrainntekt på taxikjøring tjente de ifølge Jamas klage til sammen rundt 598.000 i 2020 kroner, som er rundt 15.000 kroner over inntektsgrensen for tildeling av kommunal bolig.

Året før lå inntekten noe høyere, men den gikk ned fordi Jama har hatt flere operasjoner, er i risikogruppen for Covid-19 og ikke kan kjøre taxi lenger.

– Er det noe denne saken har vist er det at systemet har god oversikt over inntekten til familien, sier Tornes oppgitt.

Hun er er overrasket og skuffet over at en profilert og erfaren politiker som Tybring-Gjedde deler innlegget.

– Jeg hadde trodde at en stortingsrepresentant var mer anstendig enn å videreformidle udokumenterte påstander som enkelt kunne ha vært tilbakevist, sier Tornes som mener dette er en «svertekampanje» mot familien.

Christian Tybring-Gjedde (Frp) Foto: Gorm Kallestad / NTB
Christian Tybring-Gjedde (Frp) Foto: Gorm Kallestad / NTB

Tybring-Gjedde vil ikke svare på om dette er en bevisst «svertekampanje» mot familien, slik Tøyenkampanjen oppfatter det.

– Istedenfor å stille meg spørsmål burde du heller stille spørsmål ved TV 2s manglende balanse i måten å formidle nyheter på. For de fleste oppfattes dette som kampanjejournalistikk, skriver stortingsrepresentanten i en SMS.

Innlegget på siden til Tybring-Gjedde er delt over tusen ganger.

Delte saken i to

I innlegget blir kjente opplysninger, som at familien ble varslet om at kontrakten gikk ut for et halvt år siden, framstilt som nye.

TV 2 har tidligere skrevet at familien har bodd i leiligheten i ti år, og at de stod uten leiekontrakt på våren i fjor.

Familien fikk nytt avslag 12. januar i år, og klaget på dette fordi det i klagen framgår at inntekten er drøyt 15.000 kroner over veiledende grense for sosialbolig.

Samtidig fikk familien ikke innvilget startlån til egen bolig fordi de tjente for lite til å kunne betjene et lån.

Da Boligbygg og Namsmannen kom for å kaste dem ut, nektet Jama å etterkomme dette, slik TV 2 har skrevet, fordi de hadde en klage inne. Politiet ble tilkalt, og Jama hadde ingenting å si på deres opptreden, men familien opplevde det likevel som skremmende, ikke minst fordi det for tiden er bevæpning i Oslo-politiet.

Bydelsdirektør Tore Olsen Pran har tidligere opplyst til TV 2 at familien ble kastet ut 8. januar før klagen på det siste avslaget 12. januar var behandlet, fordi kontrakten hadde gått ut.

Boligkontoret anser at det dreier seg om to saker, noe lederen i Oslo Venstre, Grunde Almeland har reagert på.

Han mener kommunen burde ha foretatt en samlet og helhetlig vurdering, og latt familien få bo i leiligheten inntil klagen er ferdig behandlet.

Saken skal behandles i Oslo bystyre onsdag, der det ligger an til at det blir fremmet forslag til løsning den konkrete situasjonen og til endringer i boligpolitikken.

Relatert