FÆRRE ANMELDELSER: Politidirektør Benedicte Bjørnland tror pandemitiltakene kan ha hatt en innvirkning på kriminalitet og anmeldelser.
FÆRRE ANMELDELSER: Politidirektør Benedicte Bjørnland tror pandemitiltakene kan ha hatt en innvirkning på kriminalitet og anmeldelser. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Antall anmeldelser redusert i 2020

I løpet av 2020 ble i overkant av 300.000 saker anmeldt. Det er en nedgang på 3,1 prosent fra året før.

I 2020 ble det anmeldt i underkant av 10.000 færre saker enn i 2019. Nedgangen skyldes særlig nedgang i registrerte vinning-, narkotika-, vold-, og økonomilovbrudd, skriver politiet på sine sider.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier årsaken kan være at pandemitiltakene medførte færre personer i det offentlige rom.

Mindre vinningskriminalitet

Vinningskriminalitet er fortsatt den kategorien med flest anmeldte forhold, med 31 prosent. Det er særlig tyverier fra personer på offentlig sted og grove tyverier fra bolig politiet har fått færre anmeldelser om.

Det har derimot vært en økning i antall anmeldte ran, med 140 flere saker i 2020 sammenliknet med året før.

– Reduksjonen vi ser innen grove tyverier fra bolig og på offentlig sted kan i stor grad tilskrives smitteverntiltak, og at folk har oppholdt seg mer hjemme, sier Bjørnland.

– Er utfordrende

Også antall voldsanmeldelser er redusert, mens antall anmeldte seksuallovbrudd har økt med 1,9 prosent.

Også antall anmeldte seksuallovbrudd mot barn har hatt en økning.

Bjørnland håper økt fokus på denne tematikken under pandemien kan bidra til at flere tør å søke hjelp. Hun sier avdekking av vold i nære relasjoner og overgrep mot barn er utfordrende.

FRYKTER FOR BARNA: Politidirektør Benedicte Bjørnland mener det er utfordrende å avdekke seksuallovbrudd mot barn.
FRYKTER FOR BARNA: Politidirektør Benedicte Bjørnland mener det er utfordrende å avdekke seksuallovbrudd mot barn. Foto: Kallestad, Gorm

– Politiet er ofte avhengig av informasjon fra andre for å fange opp de som har behov for politiets bistand, sier hun.

Hun mener det er ekstra utfordrende nå som barna i mindre grad er på sine vanlige arenaer, der slike forhold kan avdekkes.

Korona-lovbrudd

I forbindelse med Covid-19 ble det registrert 891 straffesaker, der over halvparten var knyttet til de nyopprettede spesiallovene. Det handler om blant annet brudd på karantene og isolering, opphold på fritidseiendom og brudd på kommunale forskrifter.

40 saker gjaldt smitteoverføring, og nesten 90 saker gjaldt bedragerier.

– Utnyttelse av støtteordninger er mindre enn først fryktet, sier Bjørland.

Hun legger imidlertid til at politiet venter det kan være mørketall, og at arbeidet med å avdekke utnyttelse av støtteordninger vil fortsette i 2021.

Relatert