FØDEOPPRØR: Jordmorforbundet mener det må på plass regler som sikrer fødende forutsigbarhet. Nå har sykehus ulike regler selv med samme smittetrykk. Foto: Norsk sykepleierforbund
FØDEOPPRØR: Jordmorforbundet mener det må på plass regler som sikrer fødende forutsigbarhet. Nå har sykehus ulike regler selv med samme smittetrykk. Foto: Norsk sykepleierforbund

Vil ha like partner-regler der smitten er lik: – Må rydde opp

Det bør være like regler om hvor mye partner får være med på en fødsel der smittetrykket er likt, mener Jordmorforbundet. De foreslår et nytt system.

Det er ulik praksis på sykehusene om hvor mye partner får være med under en fødsel, også der smittesituasjonen er lik.

Det vil Jordmorforbundet gjøre noe med.

De mener at det bør innføres nasjonale retningslinjer som vurderes ut fra lokalt smittetrykk, med grønn, gul og rød beredskap.

Årsaken til at de vil ha tydeligere nasjonale retningslinjer, er for at fødende kan sikres mer forutsigbarhet.

– Vi ser at det så store forskjeller at det nærmest er tilfeldigheter for hvordan reglene praktiseres, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet til TV 2.

LEDER: Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet. Foto: NSF
LEDER: Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet. Foto: NSF

Ulike regler

Over 36.000 har signert kampanjen «La partner bli med på fødsel og barsel». Kampanjen har skapt mye engasjement, og under #jegføderikkealene på sosiale medier krever mange at myndighetene sørger for at partner får bli med på fødsel.

Jordmorforbundet foreslår et trafikklyssystem som baseres på smittetrykket der sykehuset ligger: rødt, gult og grønt.

Schjelderup sier at et slikt systemet bør være medisinskfaglig begrunnet, og i et slikt system vil de kommende foreldrene på forhånd kunne vite om partner får være med på ultralyd, hele eller deler av fødselen og hvor mye tid de vil få være sammen i barseltiden på sykehuset.

Jordmorforbundet har gjort en nasjonal kartlegging som viser hva slags praksis de ulike sykehusene har.

For eksempel viser kartleggingen til Jordmorforbundet at i Trondheim, hvor smittetrykket er stort, har partner tidligere fått være med under hele fødselen, mens ved fødeavdelingene i Ålesund og Volda i Møre og Romsdal, hvor smitten er vesentlig lavere, får partner bare lov til å være med under aktiv fase av fødselen.

Aktiv fase av fødsel er når fødselen er godt i gang, og en god del av den er unnagjort.

ULIK PRASIS: Selv ved samme smittetrykk har sykehus ulik praksis, ifølge Jordmorforbundets kartlegging. Illustrasjonsfoto.
ULIK PRASIS: Selv ved samme smittetrykk har sykehus ulik praksis, ifølge Jordmorforbundets kartlegging. Illustrasjonsfoto. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Dette må myndighetene rydde opp i, slik at fødende har noe å forholde seg til, sier Schjelderup.

Det finnes også et trafikklyssystem for skoler og barnehager, som er nasjonale regler som bestemmes ut fra smittetrykket i kommunen. Det er også etablert et trafikklyssystem for beredskap ved sykehusene.

Schjelderup mener at et slikt system er logisk og forutsigbart, også for fødeavdelingene.

Hurtigtester

Lederen av Jordmorforbundet mener også at fødeavdelingene snarest bør ta i bruk hurtigtester for å sjekke om den fødende og partneren er smittet.

Inntil jordmødre er vaksinert, må vi beskytte oss slik at vi kan gi et godt fødetilbud, mener hun.

Ved Drammen sykehus tester de nå både fødende og partner.

Schjelderup viser til at også andre land, som Danmark og Sverige, har satt i gang med hurtigtesting.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra ledsagere om at de må vente i bil eller andre steder før de kan komme inn. Det er ulogisk for folk flest når vedkommende likevel skal inn på sykehuset uansett, sier hun.

Schjelderup sier at det er viktig at fødende får ha med seg far, medmor eller en ledsager under fødselen.

– Forskning viser at hvis mor er godt ivaretatt under fødselen, går den bedre og det oppstår mindre komplikasjoner. Forskningen viser dermed at det er en tydelig gevinst at den fødende har trygge rammer, og her spiller ledsageren en viktig rolle, sier hun.

Bestemmes lokalt

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har flere ganger sagt at det er opp til sykehusene å vurdere ut fra smittesituasjonen om hvilke regler de skal ha for hvor stor del av fødselen parteren får være med.

HURTIGTEST: Helseminister Bent Høie mener det er opp til sykehusene å bestemme hva de skal bruke hurtigtestene til. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
HURTIGTEST: Helseminister Bent Høie mener det er opp til sykehusene å bestemme hva de skal bruke hurtigtestene til. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Han sier at han fortsatt har ingen planer om å innføre nye regler for fødsler.

Statsråden mener det også er opp til sykehusene å bestemme til hvilke formål de skal bruke hurtigtestene.

– Hvis sykehusene mener at det er en del av løsningen, kan de bruke det. Det bør vurdere av fagfolkene lokalt, med mindre våre fagmyndigheter mener det, sier Høie til TV 2.

Relatert